skip to Main Content
Zašto Je Bitno Uključiti Adolescente U Problematiku COVID-a 19?

COVID-19 pandemija, sa svim restrikcijama i mjerema ponašanja, predstavlja posebno veliki izazov za adolescente i njihove roditelje. U drugom SPECIJAL izdanju serijala, psihoterapeut dr. sci. Mirela Badurina objašnjava kako olakšati adolescentima i uključiti ih u problematiku pandemije.

Serijal možete pratiti na YouTube kanalu „60 sekundi o koroni“, kao i na FB stranici @BHAAAS, te Instagramu bhaaas_usa_bih.
Serijal podržava Vlada Švicarske. Sadržaj publikacije, kao i nalazi prikazani u njoj, ne odražavaju nužno stavove Vlade Švicarske.

Back To Top