skip to Main Content
Zabrana Pušenja U Javnim Prostorima  – Razgovor S Prof. Dr. Mirsadom Kacilom

BHAAAS povodom 7. aprila, Svjetskog Dana Zdravlja, čestita na odluci o zabrani pušenja u javnim prostorima u Federaciji BiH. Zbog njegovog ličnog doprinosa u donošenju ovog zakona, razgovarali smo sa Prof. dr. Mirsadom Kacilom.

1. Kakvo je Vaše viđenje značaja zakona o zabrani pušenja na javnim mjestima u BiH?

Zakon o zabrani pušenja i kontroli duhanskih  produkata je jako važan iz više razloga.

Prvo, mi smo bili jedina Evropska zemlja koja nije imala nikakav zakon u ovoj oblasti, zatim je “siva zona” šverca i drugih oblika zloupotrebe duhanskih preparata donekle stavljena pod kontrolu, i najvažnije, ovo će signifikantno uticati na smanjenje korištenja duhanskih preparata i kod odraslih a posebno kod maloljetnika.

2. Kako je izgledao proces u parlamentu BiH koji ste započeli i završili da bi se ovaj zakon izglasao?

Moram biti iskren da nije bilo lako, zbog uticaja i lobiranja od strane velikih kuća u oblasti proizvodnje duhanskih proizvoda. Na osnovu tih dešavanja usvojeni su i amandmani sa kojima nismo sretni, ali smo bili mišljenja da je važno imati ovaj zakon koji će se sigurno dorađivati.

3. Šta očekujemo kao moguće rezulate u slijedećih 5-10 godina u vezi morbiditeta i mortaliteta građana BiH, posebno kad su u pitanju oboljenja kardiovaskularnog i pulmonarnog sistema?

Sigurni smo da će ovaj zakon pozitivno uticati na zdravlje populacije u FBiH i da će statistike u pojedinim oblastima biti mnogo bolje nego danas.

4. Kako je kardiohirurg došao u situaciju da se bavi preventivnom medicinom i faktički javnim zdravljem?

Uvijek sam smatrao da je prevencija jako važna u svim oblastima, čak sam kao mladi ljekar i radio jedno vrijeme u toj oblasti. Gledajući 30 godina pogubne rezultate koje je između ostalog i pušenje nanosilo pacijentima u dijelu kardiovaskularnog sistema, smatrao sam da moju poziciju u parlamentu mogu iskoristiti za nešto dobro i korisno a to je bio ovaj zakon.

5. Kako obrazovanje može utjecati na zdravlje u BiH?

Nažalost živimo u zemlji koja za skoro 30 godina poslije rata nije bila u stanju da svoj obrazovni sistem dovede u neki red, te se i danas produkuju vrlo nekvalitetni kadrovi koji sa jako velikim brojem onih koje napredovanje i edukacija ne interesuje, predstavljaju veliku zapreku u daljem napredovanju BiH pa tako i u ovoj oblasti.

6. U isto vrijeme kada se dešava ovaj intervju, u procesu je Vaša aplikacija za članstvo u BHAAAS-u. Šta je bio Vaš motiv da aplicirate za članstvo?

BHAAAS je jedno od rijetkih udruženja koje ima kontinuitet u radu i pomoći koju pruža BiH. Nažalost ovdje postoje neke važne institucije koje to ne prepoznaju.

Naučni skupovi koje organizirate su od izuzetne važnosti a ovdje ih je jako malo.

Mišljenja sam da eminentni stručnjaci koji se nalaze u ovom udruženju trebaju biti malo agresivniji u ocjenama prema stanju u BiH a posebno prema stanju u zdravstvu.

7. Ostvarili ste mnogo toga u Italiji i Njemačkoj prije nego što ste odlučili da se vratite u BiH. Šta nam možete reći o tome danas, nakon svega sto ste uradili za bosanskohercegovačku kardiohirurgiju?

Dolaskom u Sarajevo smo konačno stavili u funkciju kliniku za Kardiohirurgiju 24/7.

U periodu koji je bio pred nama osposobili smo medicinski kadar koji i danas radi i napreduje. Uspjeli smo 2010. otvoriti najmoderniji Centar za Srce na KCUS-u koji i danas uspješno radi. Nažalost uplitanjem politike 2017. sam odlučio napustiti KCUS i osnovati privatnu kliniku koja evo već pet godina uspješno radi i pruža kvalitetne usluge u oblasti kardiovaskularnih oboljenja.

Back To Top