skip to Main Content

SARAJEVO, 3. JUNA (ONASA) – Desetak članova Bosanskohercegovačko-Američke Akademije Nauka i Umjetnosti boraviće u oktobru ove godine u trodnevnoj posjeti Sarajevu, gdje će održati niz predavanja, izjavio je za Agenciju ONASA predsjednik ove Akademije Eldin Karaiković, koji trenutno boravi u Sarajevu s ciljem finaliziranja priprema za ovaj događaj.

“Sastanak će biti održan od 28. do 30. oktobra, pod pokroviteljstvom člana Predsjedništva BiH Harisa Silajdžića, i u saradnji sa Rektoratom Univerziteta u Sarajevu, Akademijom nauka i umjetnost (ANUBiH) i Sarajevskom filharmonijom. U Sarajevo će doći desetak američkih građana bh. porijekla koji će održati predavanja na fakultetima, u Rektoratu i na ANUBiH, a za kraj posjete je predviđeno i održavanje koncerta”, rekao je Karaiković.

Svrha i cilj Bosanskohercegovačko-Američke Akademije Nauka i Umjetnosti su širenje i razvoj nauke i umjetnosti u bh. dijaspori u Americi i Kanadi.

Akademija broji sedamdesetak članova i ima namjeru da poveže bh. naučnike, umjetnike i pojedince istaknute u svojim profesionalnim oblastima, kao i da gradi mostove saradnje sa domovinom.

Akademija će među dijasporom promovisati duh intelektualne raznolikosti i slobodne razmjene ideja u uvjerenju da je znanje bogatstvo koje se može i treba dijeliti.

Back To Top