skip to Main Content

BHAAAS je na najbolji mogući način obilježio jubilej svog postojanja organizacijom najveće stručne konferencije na Balkanu, koja je okupila stotine uspješnih stručnjaka, te pomogla u uspostavljanju njihove međusobne saradnje.

Završeni su 10. Dani Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS), koji su se pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, od 21. do 24. juna održavali na Jahorini. Na ovoj multidisciplinarnoj konferenciji su učestvovali brojni ugledni profesori, doktori,
akademici i drugih uglednici iz svijeta nauke, kulture i umjetnosti. Dane BHAAAS je posjetilo preko hiljadu učesnika iz 24 zemlje svijeta, održano je 27 simpozija, mnogi okrugli stolovi i panel diskusije sa preko 375 predavača.

Back To Top