skip to Main Content
Upoznajte BHAAAS Odjele: Humanities And The Arts (HARTS)

Odjel HARTS od ove godine obuhvata i Društvene nauke, pa će se na 14. Danima BHAAAS-a u Tuzli održati interdisciplinarni simpozij koji uključuje i sociološke teme.  Misija HARTS-a je da kroz prezentaciju i promociju umjetničkih projekata i teoretskih saznanja koji su rezultat rada članova u Bosni i Hercegovini i širom svijeta, ima za cilj doprinos razvoju interdisciplinarnih istraživanja koja podrazumijevaju ispreplitanje umjetnosti i drugih humanističkih disciplina. Predsjednik odjela je Slobodan Radosavljević, arhitekta i profesor vizuelnih umjetnosti na Odsjeku za filozofiju i umjetnost na Université du Québec à Trois- Rivières (Québec).

U skladu sa osnovnim postulatom naše misije, otvoreni smo za sve vrste interakcija između umjetnosti, filozofije, sociologije, antropologije, religije i svih drugih humanističkih disciplina koje, na direktan ili indirektan način, za objekt svojih istraživanja imaju čovjeka i njegovu iskonsku potrebu za stvaranjem. Otvoreni smo za suradnju sa svim umjetnicima i teoretičarima umjetnosti kao i kulturnim i akademskim institucijama u Bosni i Hercegovini, zemljama regije i na međunarodnom planu, koji su kao akteri kulturnih zbivanja spremni podijeliti iskustvo kroz interdisciplinarnu saradnju i razmjenu. Za clanove primamo umjetnike i humaniste koji podrzavaju ova nacela i angazovano i empaticno stvaraju viziju emancipovanog drustva, van nacionalno-geografskih stega. Smatramo da takvo društvo kroz umjetnost i humanizam širokogrudo i samokritično širi svijest i spozanju o sebi i daje ekspresiji za pravo da svakidašnjicu savremenog bića učini osvještenijom, plemenitijom i slobodnijom.

Slobodan Radosavljević

Predsjednik odjela

Back To Top