skip to Main Content

9. Dane BHAAAS u Tesliću (2017. godina) Tehnička sekcija obilježila je sa deset (10) simpozija iz oblasti tehničkih nauka. Prezentiran je 131 rad, od čega je za publikaciju prihvaćeno 104 rada.

Simpoziji koji su bili organizirani od strane Društva za razvoj, promociju i primjene naprednih tehnologija (DnT):

 1. The International Symposium on Advanced Electrical Power Systems(Planning, Operation and Control) – ISAPS 2017
 2. The International Symposium on Computer Science – ISCS 2017
 3. The International Symposium on Power Quality – ISPQ 2017
 4. The International Symposium of Civil Engineering- ISCE 2017
 5. The International Symposium on Standardization and Implementation of Standards – ISSIS 2017
 6. The International Symposium on Information and Communication Technologies
 7. The International Symposium on Mechatronics, Robotics and Embedded Systems
 8. The International Symposium on Advanced BEM/MRM formulation for engineering applications
  1. ISBMF 2017
 9. The International Symposium on Robotics andBiomedical Engineering – ISRBE 2017
 10. The International Symposium on Advances in Mechanical Engineering ISAME 2017

Simpozije je posjetilo između 250 i 300 učesnika, uz veliko učešće studenata završnih godina tehničkih fakulteta.

Teslic 2017 - Tehnicka sekcija

Tokom svečanog otvaranja skupu su se obratili Mirsad Hadžikadić-voditelj tehničke sekcije, gosp. Edhem Bičakčić-Predsjednik CIGRE BiH i prof. Isak Karabegović-Predsjednik Društva za robotiku BiH.

Teslic 2017 - Tehnicka sekcija 2

Kolege sa simpozija o robotici i biomedicinskom inžinjeringu.

Teslic 2017 - Tehnicka sekcija 3

Tokom 9. dana BHAAAAS održana je i druga Skupština DnT (Društvo za razvoj, promociju i primjene naprednih tehnologija).

Simpozij o masinstvu

Simpozij o mašinstvu

U pauzi kompjuterskih nauka-Mirsad-Belma-Samir

U pauzi kompjuterskih nauka i elektroenergetskim sistemima (Mirsad, Belma, Samir).

Teslic 2017 - Tehnicka sekcija 4

Mirsad i Samir sa studentima pete godine ETF Sarajevo

u pauzi simpozija o naprednim elektroenergetskim sistemima

U pauzi simpozija o naprednim elektroenergetskim sistemima

 

Back To Top