skip to Main Content
Šta Tačno Sadrže Do Sad Odobrene COVID19 Vakcine?

Koji su to sastojci tri do sad odobrene COVID19 vakcine i čemu oni služe objašnjava molekularni farmaceut dr. sc. Irnela Bajrović

Serijal možete pratiti na YouTube kanalu „60 sekundi o koroni“, kao i na FB stranici @BHAAAS, te Instagramu bhaaas_usa_bih.
Serijal podržava Vlada Švicarske. Sadržaj publikacije, kao i nalazi prikazani u njoj, ne odražavaju nužno stavove Vlade Švicarske.

Back To Top