skip to Main Content
Šta Je Bitno Da Razlikujemo Između PCR I Seroloških Testova?

Po čemu se tačno razlikuju PCR i serološki testovi i u koje svrhe se koriste, objašnjava genetičarka mr. Lana Salihefendić.

Serijal možete pratiti na YouTube kanalu „60 sekundi o koroni“, kao i na FB stranici @BHAAAS, te Instagramu bhaaas_usa_bih.
Serijal podržava Vlada Švicarske. Sadržaj publikacije, kao i nalazi prikazani u njoj, ne odražavaju nužno stavove Vlade Švicarske.

Back To Top