skip to Main Content

Od rodnog Sarajeva u kojem je završio Medicinski fakultet i specijalizaciju iz neurokirurgije, preko višegodišnjeg volontiranja i primanja u radni odnos tek u ratu, iako je bio drugi među studentima svoje generacije – do “američkog sna” , mogao bi biti siže ove priče.

U SAD je završio specijalizaciju iz neurokirurgije i subspecijalizaciju iz kirurgije baze lubanje, pod mentorstvom vrlo uglednih neurokirurga, čiji će postati kolega, a potom i šef Baptist instituta za neurokirurgiju u Memphis, SAD.

Danas je prvi među najboljima i najpriznatijim neurokirurzima svijeta, potpredsjednik Svjetske udruge neurokirurga, sa iznimnim medicinskim dostignućima, vrhunskim tehnikama i novim metodama u oblasti neurokirurgije.

On je prof. dr. Kenan Arnautović, spec. neurokirurg.

Serijal uređuje i vodi Olivera Dodig

Back To Top