skip to Main Content
Provesti Hitne Reforme I Ići Ukorak Sa Modernim Obrazovnim Sistemima

Bosanskohercegovačko-američka akademija nauka i umjetnosti (BHAAAS) pozdravlja Nacrt zakona o visokom obrazovanju, sačinjen na inicijativu Vlade Kantona Sarajevo (KS), odnosno Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS.

“Ovaj zakon će potaći naučnu produkciju na svjetskom nivou, podići vidljivost naših institucija na međunarodnim rang-listama i povećati atraktivnost univerziteta kao partnera za privredu”, navodi BHAAAS u saopćenju za javnost.

Kako se ističe, moderniziranje visoko-obrazovnog sistema je integralna komponenta u razvoju ekonomije bazirane na znanju.

“Jedan od načina da se to ostvari je uspostavljanje rigoroznih kriterija za istraživački rad i napredovanje, uz istovremeno prepoznavanje specifičnosti različitih naučnih oblasti, polja i grana kao i vrednovanje cjeline kvaliteta i rada akademskog osoblja čija se procjena ostavlja predstavnicima akademske zajednice. Ako želimo graditi zemlju na znanju moramo žurno usavršiti naše obrazovanje, provesti hitne i neophodne reforme i ići ukorak sa modernim obrazovnim sistemima”, navodi se u saopćenju.

U tom kontekstu, jedan od zaključaka nedavno održane naučne konferencije “12. Dani BHAAAS-a u BiH” jeste da je ovo krajnji trenutak da se bh. univerziteti, a posebno Univerzitet u Sarajevu, kao najveća i najvažnija institucija visokog obrazovanja u BiH, trebaju pod hitno priključiti svjetskim trendovima u istraživanju, objavljivanju naučnih publikacija i kriterijima za akademsko napredovanje.

(https://bhrt.ba/)

Back To Top