skip to Main Content
Promocija Knjige Stogodišnje Iskustvo Javnog Zdravstva U Bosni I Hercegovini 1923 – 2023

U ponedjeljak, 23. oktobra, u 12 sati, u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti BiH, održat će se promocija knjige Stogodišnje iskustvo javnog zdravstva u Bosni i Hercegovini 1923 – 2023, autora prof.dr. Arifa Smajkića, počasnog člana BHAAAS-a. Knjiga je rezultat dugogodišnjeg rada i istraživanja profesora Smajkića, koji je jedan od osnivača i lidera javnog zdravstva u Bosni i Hercegovini. Knjiga pruža pregled razvoja i dostignuća javnog zdravstva u našoj zemlji kroz stoljeće, sa posebnim naglaskom na primarnu zdravstvenu zaštitu i porodičnu medicinu. Knjiga također sadrži brojne primjere uspješne kontrole i iskorjenjivanja zaraznih bolesti, a zanimljivo je što je ona podijeljena na četiri dijela, koja obuhvataju različite periode i aspekte javnog zdravstva u BiH.

Prvi dio knjige se bavi počecima institucionalnog javnog zdravstva u BiH, od osnivanja Prve bakteriološke stanice 1923. godine, preko higijenskih zavoda, do Drugog svjetskog rata.

Drugi dio knjige se fokusira na period od 1945. do 1992. godine, kada je javno zdravstvo u BiH bilo dio sistema socijalističke Jugoslavije. Autor analizira organizaciju, funkcije i aktivnosti republičkih i regionalnih zavoda za zdravstvenu zaštitu, kao i njihov doprinos unapređenju zdravlja stanovništva kroz preventivne programe, epidemiološki nadzor, sanitarnu inspekciju, socijalnu medicinu i druge oblasti.

Treći dio knjige se odnosi na period od 1992. do 2005. godine, koji je obilježen ratom, raspadom Jugoslavije i tranzicijom u BiH. Autor opisuje uticaj rata na zdravlje stanovništva, kao i na rad i organizaciju javnozdravstvenih institucija. Takođe, autor prikazuje napore međunarodne zajednice i domaćih stručnjaka na obnovi i reformi zdravstvenog sistema u BiH, kao i na uspostavljanju novih standarda i principa javnog zdravstva u skladu sa Evropskom unijom i Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

Četvrti dio knjige se bavi periodom od 2005. do 2023. godine, koji je karakteriziran daljim razvojem i modernizacijom javnog zdravstva u BiH. Autor predstavlja najnovije trendove i izazove u oblasti javnog zdravstva, kao što su promocija zdravlja, prevencija hroničnih nezaraznih bolesti, zaštita životne sredine, bioterorizam, pandemije i druge krize.

Promotor i moderator promocije knjige će biti članica BHAAAS-a, profesorica i doktorica Senka Mesihović – Dinarević, koja je također stručnjakinja za javno zdravstvo i porodičnu medicinu. Ona će predstaviti knjigu i njen značaj za struku i širu javnost, te će voditi razgovor sa autorom i prisutnim gostima.

Knjiga Stogodišnje iskustvo javnog zdravstva u Bosni i Hercegovini 1923 – 2023 autora Arifa Smajkića je vrijedan i sveobuhvatan doprinos historiji, teoriji i praksi javnog zdravstva u BiH, koji će biti od koristi ne samo stručnjacima i studentima iz ove oblasti, već i svima koji se zanimaju za zdravlje i dobrobit ljudi u BiH. Knjiga je objavljena 2023. godine povodom obilježavanja 100 godina institucionalnog javnog zdravstva u BiH.

Promocija knjige Stogodišnje iskustvo javnog zdravstva u Bosni i Hercegovini 1923 – 2023 je prilika da se upozna sa bogatom historijom i dostignućima javnog zdravstva u našoj zemlji, te da se čuje mišljenje jednog od najvećih stručnjaka u ovoj oblasti. Promocija je otvorena za sve zainteresovane građane.

Back To Top