skip to Main Content
Prof. Jasminka Ilich Ernst: OSA Sindrom I Međusobna Povezanost  Koštanog, Mišićnog I Masnog Tkiva

Tokom mjeseca novembra 2020. godine, u okviru programa prenosa znanja iz iseljeništva u BiH, prof. dr.  Jasminka Ilich Ernst iz SAD održala je niz predavanja studentima na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u okviru projekta ‘’Dijaspora za razvoj’’ (D4D) – projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske u partnerstvu sa UNDP i IOM.

Prof. Ilich Ernst je rođena u Sarajevu gdje je i diplomirala na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta. U Ameriku je otišla još 1983. godine i to u državu Utah, gdje je na Univerzitetu Utah uradila magistarski rad u oblasti nutricionizma te obavila praksu nakon čega je stekla zvanje registrirane  dijetetičarke (registered dietitian – RD). 1991. godine se preselila u državu Ohio, gdje je na Državnom Univerzitetu Ohio uradila doktorat u saradnji sa Sveučilištem u Zagrebu. Njen doktorski rad je bio fokusiran na istraživanje razvoja koštane mase kod adolescenata. Akademski poslovi su je dalje odveli na Univerzitet Connecticut i najzad na Državni Univerzitet Florida, gdje je kao profesorica provela 12 godina.

Prof. Ilich Ernst je na Državnom Univerzitetu Florida nastavila svoja istraživanja na koštanoj masi i upotpunila ih sa uporednim istraživanjem mišićne mase  masnog tkiva kod starijih osoba. Sve je počelo sa kompetitivnim milionskim projektom finansiranim od američke vlade u kome je istraživala gubljenje težine kod postmenopauzalnih gojaznih žena. Studija je trajala nekoliko godina a intervencija je uključivala tri mogućnosti/grupe, svaka sa nešto smanjenim unosom hrane (kalorija, energije). Jedna  grupa žena je dobivala kalcij i vitamin D suplemenate (tablete), druga grupa je bila podučena kako da  poveća unos nemasnih mlječnih proizvoda, a treća grupa je dobivala placebo pilule. Rezultati su pokazali da je grupa koja je uzimala veću količinu mlječnih proizvoda 4-5 puta na dan (čaša jogurta ili čaša mlijeka) najuspješnije završila. Te žene su izgubile težinu lakše i više nego ostale koje su bile na istom kalorijskom unosu. Takodjer, u toj grupi je bio manji gubitak koštane i mišićne mase u toku gubitka težine, a veći gubitak masnog tkiva.

Istražujući dalje koštano, mišićno i masno tkivo, profesorici Ilich Ernst je postalo jasno da se ta tkiva ne mogu gledati izolirano jer su međusobno povezana na više nivoa (npr. hormonalnim,  ćelijskim signalima i drugim) i da uvijek utiču jedni na druge. Tako se pokazalo da žene koje imaju sarcopeniju (gubitak mišićne mase) lakše dobiju osteoporozu (gubitak koštane mase). I dok se ranije smatralo da su ljudi generalno, ako gojazni, zaštićeni i od osteoporoze i sarcopenije zbog veće težine koje mišići i kosti moraju nositi, njene studije, kao i neke druge, su pokazale da to nije uvjek slučaj. Masno tkivo, ili kod ljudi koji su gojazni ili kod starijih osoba, se sa godinama raspoređuje u stomačni dio i postaje vrlo aktivno u izlučivanju štetnih molekula (cytokines). Masno tkivo se također infiltrira u kosti i mišiće i time ih slabi.  Takvo kombinovano stanje osteoporoze, sarcopenije i povećane/infiltrirane masnoće nazavala je osteosarcopenic adiposity syndrome (OSA). Ovaj novi sindrom je sad prihvaćen širom svijeta i mnoge druge studije potvrđuju  nalaze o smanjenoj fizičkoj sposobnosti i metaboličkoj inferiornosti ljudi sa OSA sindromom.

U kontaktima sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, prof. Ernst je potvrdila da od 2017. godine sarađuje sa prof. Irzadom Taljić na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu, koja je sa kolegama pokrenula nutricinistički magistarski  program koji je počeo u jesen 2017. godine.

Jasminka-Ilic-predstavlja 2

Prof. Ernst je održala nekoliko predavanja prvoj generaciji studenata i bila, kako kaže, jako impresionirana njihovim znanjem, zainteresovanosti i ozbiljnosti sa kojom su pristupali studijama. Bili su na svjetskom nivou, kaže prof. Ernst.

Prof. Ernst je obezbjedila i donaciju za Poljoprivredno-prehrambeni fakultet koja uključuje dva instrumenta za mjerenje tjelesne mase, kostiju i autonomnog nervnog sistema od talijanske kompanije BioTekna (https://www.biotekna.com/) što će pomoći planiranom istraživanju prof. Taljić i njihovoj daljoj međusobnoj saradnji.

Prof. Ernst također sarađuje i sa SSST i prof. Semirom Galijašević. Njihovim studentima je održala nekoliko predavanja a biće uključena i u njihov Nutricionistički program nakon njegove uspostave.

Govoreći o programu prenosa znanja iz iseljeništva u BiH u okviru projekta D4D,  prof. Ilich Ernst je kazala da je dobro osmišljen, organizovan i vođen. ‘’To sam pretpostavljala kad sam preko Bosanskohercegovačko američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS) saznala o njemu 2019. godine, a uvjerila sam se ove godine kad sam imala priliku direktno se uključiti i učestvovati. Ustvari, organizacija i vođenje programa su nadmašili moja očekivanja’’ kaže prof.  Ilich Ernst. Dijaspora može pomoći razvoju BiH, a jedan od načina je preko Programa za prenos znanja. Veza između dijaspore i Programa je jako važna. Program može biti vrlo uticajan jer omogućuje direktan kontakt između visokoobrazovanih stručnjaka, a preko njih i akademskih institucija. To dalje dovodi do proširene saradnje u istraživanjima, kao što su naprimjer planovi između prof. Ilich Ernst, prof. Taljić i BioTekne. Na taj način bi bilo moguće organizovati i razmjenu studenata i stručnjaka. I studenti i stručnjaci u BiH bi mogli jako profitirati od takve razmjene, a također doprinijeti stranim institucijama svojim znanjem i radom.  Dijaspora može pomoći i na bezbroj drugih načina, izvan akademskih okvira, što se i dešava. Međutim, neki organizovan način kao što je na pr. slučaj sa D4D, pruža mnogo više mogućnosti i ima mnogo više šansi za uspjeh, kaže prof. Ernst.

Na kraju razgovora, prof. Ilich Ernst dodaje da je, i pored otežanih uslova u pandemiji i nemogućnosti direktne interakcije i kontakta sa studentima i osobljem, uživala u predavanjima koja je održala tokom novembra 2020. godine, te izrazila nadu da će uskoro moći početi i sa planiranim istraživačkim radovima u BiH i proširiti saradnju sa drugim fakultetima i institucijama u BiH.

(https://dijaspora.mhrr.gov.ba/)

Back To Top