skip to Main Content
Prof.dr. Emir Festić – Intervju Za Kliker.info

Prof.dr. Emir Festić : Predivan je osjećaj sarađivati i dijeliti slične svjetonazore sa uspješnim Bosancima i Hercegovcima u Sjevernoj Americi !

Bosanskohercegovačko -američka akademija nauka i umjetnosti (BHAAAS) svake godine održi dvije mega konferencije koje na dva mjesta okupe na stotine stručnjaka svjetskog glasa.

Jedna se obavezno održi u SAD i tada se obično sumiraju godišnje aktivnosti organizacije koja okuplja najuspješnije Bosance i Hercegovce na sjevernoameričkomk kontinentu, dok druga , obično u ljetnim mjesecima, biva organizovana u matičnoj domovini , kada naši doktori i profesori, svoja usvojena znanja, sakupljana godinama na prestižnim fakultetima, akademijama i bolnicama svjetskog glasa, “prenesu” preko okeana i ustupe svojim kolegama u domovini.

Riječ je da podsjetimo o organizaciji koja okuplja istaknute stručnjake bh. porijekla u SAD i Kanadi čiji je zajednički cilj svojim znanjem pomoći Bosni i Hercegovini. Osnovana je u novembru 2007. u SAD, sa prvobitnom željom da se bosanskohercegovačka dijaspora u Sjevernoj Americi i Kanadi poveže po profesionalnim i akademskim osnovama, kao i da se uspostave mostovi saradnje i razmjena znanja između BiH dijaspore i naučnih, akademskih i kulturnih institucija u matici zemlji.

Predsjednik Akademije se bira na mandadni period od jedne godine, a aktuelni čelnik prof.dr. Emir Festić rado se odazvao našoj molbi za razgovor.

Kliker : Dr. Festiću sudeči prema najavama, sadržaju i učesnicima, 11, Dani BHAAAS u Sarajevu trebali bi biti jedan od prvorazrednih događaja u našoj matičnoj zemlji ove godine. Zbog toga nam recite kako teku pipreme i šta je još neophodno uraditi kako bi na kraju svi bili zadovoljni ?

Dr. Festić : Generalno pripreme teku dobro. Ove godine po prvi put smo unajmili profesionalnu agenciju da bismo podigli organizaciju na viši profesionalni nivo.Iako to možda iziskuje više troškova na prvi pogled, mislim da smo kao organizacija dovoljno odrasli a i značaj naše manifestacije je isto takav što zahtjeva da se nivo profesionalnosti podigne.

Rana registracija je otvorena do 31. maja, a zainteresovani će se moći registrovati i nakon toga s tim što će cijena registracije biti malo veća.
U ovom trenutku mislim da je najvažnije da radimo na daljoj promociji naše manifestacije: 11. Dani bosanskohercegovačko američke akademije nauka i umjetnosti u BiH, kako bi svi oni koji cijene naš rad i žele razmijeniti znanje i iskustva sa nama mogli pravovremeno da se registruju i planiraju ovaj period.

Kliker:  Kao i do sada cilj ovakvih susreta je naravno  transfer znanja vrhunskih stručnjaka bh. porijekla,koji  rade na prestižnim univerzitetima u SAD, Kanadi i drugim razvijenim zemljama, kolegama i studentima u BiH. Zbog toga mi se čini važnim da detalnjnije predstavite ovogodišnje predavače ?

Dr. Festić : Pored naših etabliranih članova koji već 11. godinu dolaze u domovinu i organizuju stručne simpozijume, uvijek pozovemo ugledne profesore, predavače iz Sjeverne Amerike ali iz ostatka svijeta. Pošto imamo planiranih 18 simpozijuma a svaki od njih uključuje po nekoliko gostiju predavača, nije lako izdvojiti samo nekolicinu.

Preliminarni program će uskoro biti dostupan na našoj web stranici bhaaas.org. Također, po prvi puta ove godine planiramo da napravimo pametnu aplikaciju za mobilne uređaje sa čitavim programom kao i sa notifikacijama neposredno prije i tokom naše manifestacije. Na ovaj način uštedjet ćemo sredstva koja bi bila utrošena za štampanje brošura što je takođe i pomak naprijed u ekološkom smislu.

Kliker : Nije nevažno reći da svi članovi Akademije na susrete idu o svom trošku, koriste svoje slobodno vrijeme i odmore i za svoj trud ne dobijaju bilo kakvu naknadu. Recite nam kako motivišete svoje članstvo na takvo ponašanje i jesu li toga svjesne vlasti u našoj matičnoj domoviniu ?

Dr. Festić : Odlično pitanje. Što se tiče motivacije našeg članstva mi nemamo pretjerano puno aktivnosti u tom smislu jer dobar dio članova se opredijelilo za aktivno učešće  i doprinosi, što svojim radom, što financijski. Ako bi se gledalo čisto sa financijskog aspekta, niko od članova ne bi bio motiviran za ovo.  Ne može se reći da se ovo radi besplatno nego se ulaže veliki trud, vrijeme i novac u pripreme za ove manifestacije.

Ja zaista ne znam na koji način se to može vrednovati , a još teže bi bilo to kompenzirati u financijskom smislu. Sa druge strane, mislim da nisu baš svi svjesni u BiH koliko napora, truda i vremena, pa i para mi uložimo u ovu manifestaciju i ostale naše projekte koji pomažu domovini. U posljednje vrijeme kroz pripreme organizacije naše manifestacije primjetio sam da se često tretiramo kao “bogata dijaspora” i jedini jezik koji se dobro razumije u našim pregovorima je onaj financijske prirode.

Da ne bih bio pogrešno shvaćen moram međutim istaći i činjenicu da ima i takvih koji žele pomoći, odnosno pomažu. Izdvojio bih Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica koji su prepoznali značaj BHAAAS-a i kontinuirano izdvajaju sredstva da pomognu organizaciju Dana BHAAAS u BiH.

Kliker :  A šta je lični motiv dr. Festića da pomaže zavičaju ?

Dr. Festić :  Dobro i jednostavno pitanje dok je odgovor veoma kompleksan. Koliko god motiva da vam ja sada nabrojim vjerovatno ću neke zaboraviti, a nekih nisam ni sam svjestan.

Činjenice su da mi svi potičemo sa prostora Bosne i Hercegovine, još tamo imamo svoje najrođenije i prijatelje, da smo proveli najljepše dane svog života u domovini te da smo i osjetili one najstrašnije momente samo zato što smo željeli da naša domovina preživi.

Tome se još može dodati da zbog svoje djece i budućih pokoljenja želimo na neki način poboljšati situaciju u domovini. Ima tu još dosta motiva ali uglavnom se prožimaju sa ovim pomenutim.

Kliker : Tragovi prethodnih susreta BHAAAS u domovini vidljivi su  u mnogim zdravstvenim ustanovama širom BiH.Zanima nas ima li takvih ili sličnih tragova i na području Sjeverne Amerike  ?

Dr. Festić : Jedan od osnovnih razloga zašto smo mi osnovali ovo organizaciju je da se učvrsti naša pozicija u Sjedinjenim državama jer samo na taj način možemo kvalitetno doprinijeti razvoju matice.Kroz rad u našoj organizaciji stvorila su se mnoga poznanstva među akademskim građanima Sjeverne Amerike koji imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine ali i šire. Ovo umrežavanje je veoma važno, ne samo da bismo pomogli Bosni i Hercegovini nego da bismo se što bolje uklopili u život i rad u Sjevernoj Americi.

Kliker : Predsjednik Akademije  ima jednogodišnji mandat. Šta će te ostaviti u naslijeđe narednom predsjedniku BHAAAS. Drugim riječima sa kakvim mogućnostima i potencijalom Akademija raspolaže u ovom momentu ?

Dr. Festić : Tačno, ja sam evo na pola svog mandata. Pored redovnih manifestacija koje uključuju dane u BiH i godišnji sastanak u Sjedinjenim Državama, moj plan je da povežemo slične organizacije prvenstveno iz Sjeverne Amerike,a nakon toga i diljem svijeta koje imaju za cilj pomoći Bosni i Hercegovini. Ja to nazivam Bosnian American Network ili BAN, a svi znamo da riječ ban još od Kulina bana u Bosni ima posebno značenje.

Do sada smo imali jako uspješne sastanke sa predstavnicima nekoliko organizacija u Sjevernoj Americi, uključujući Bosanu, BHeart, BAPA kao i sa New England Friends of BiH. Predivan je osjećaj razgovarati i dijeliti slične svjetonazore sa uspješnim,pogotovo mlađim generacijama Bosanaca i Hercegovaca U Sjevernoj Americi. Također sam ostvario i neke kontakte sa našim ljudima u Australiji koji su vrlo aktivni na sličnim poljima i žele uvećati svoju aktivnost. Nakon isteka mandata, imat ću više vremena da se posvetim globalizaciji našeg rada.

Predsjednik BHAAAS prof.dr. Emir Festić je inače završio Medicinski fakultet u Sarajevu i to 1994 godine, dok je specijalizaciju iz interne medicine završio u New Yorku . Supspecijalizaciju iz itenzivne medicine i pulmologije uspješno je okončao na Klinici Mayo, 2003 i 2005 sa nagradama za najboljeg supspecijalizanta i najbolji istraživački rad. Devet godina kasnije, na Mayo klinici je i magistrirao i to translaciona istraživanja , a zvanje redovnog profesora na čuvenoj klinici dobio je 2018. godine. U članstvo BHAAAS primljen je 2009.godine.

H.Šetka (Kliker.info)

Back To Top