skip to Main Content
Predstavljamo Edukativnu Platformu “Znanjem Do Zdravlja”, Djelo Domaćih Stručnjakinja S Adresom U Dijaspori

Grupa medicinskih profesionalaca sa međunarodnim iskustvom pokrenula je edukativnu web platformu “Znanjem do zdravlja” s brojnim korisnim tekstovima posvećenim brizi o zdravlju. Ovaj portal je pokrenut u doba kada su tačne i provjerene informacije prijeko potrebne za veću edukaciju i stanovništva, a time i bolju zdravstvenu prosvijećenost našeg društva.

Stručni tim ljekara, naučnika, profesora i lektora predvode: osnivačice i urednice platforme dr. Eldina Nizamić i prof. dr. Vedka Begović, koordinatorica projekta dr. sci. Ljiljana Đukanović, stručne saradnice mr.sci. Jenita Lyons i dr. sci. Azra Terzić te tehnička i stručna saradnica mr. sci. Adna Sijerčić i lektorica prof. Mersiha Sarač.

“’Znanjem do zdravlja’ je platforma koja našim čitateljima/icama nudi validne, provjerene i ažurirane informacije o prepoznavanju i tretmanu najčešćih oboljenja, kao i o zdravom načinu života, a s ciljem unapređenja zdravlja, poboljšanja kvaliteta života i produženja životne dobi”, ističu autorice.

Ideja o formiranju edukacijske platforme Znanjem do zdravlja potječe od članova Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS – Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences) koja već niz godina radi na prenošenju najboljih znanja i iskustava sugrađanima u domovini Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat je u potpunosti podržao BHAAAS kao još jedan od načina za transfer znanja i osnaživanje bh. društva.

U vrijeme kada na internetu i društvenim mrežama možemo pronaći mnoštvo savjeta i uputa o zdravlju, a među njima nerijetko i one netačne, neprovjerene pa čak i štetne, platforme poput ove postaju sve značajnije. Činjenica je da mnogi od nas u digitalnom svijetu ne mogu razlučiti šta je od tih informacija istina, a šta laž te se nesvjesno možemo dovesti u opasne situacije. Misija vodiča “Znanjem do zdravlja” je da informiše, pomogne u prepoznavanju oboljenja, ali i da čitaoce potakne da blagovremeno potraže ljekarsku pomoć i da razumiju važnost prevencije i ranog otkrivanja oboljenja. Želja članova tima Znanjem do zdravlja je da motivišu građane na veću brigu za vlastito zdravlje, a na ovaj način pouzdane informacije i aktuelni trendovi i dostignuća u oblasti zdravstva će pronaći put do čitalaca u našoj zemlji.

“Individualna briga o zdravlju počiva na primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno prvom kontaktu sa zdravstvenim institucijama. Zbog toga želimo jasno poručiti: vaš porodični ljekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je vaš partner, a odgovornost za vaše zdravlje je zajednička!”, navode kreatorice platforme čijem radu, osim glavnog tima, doprinose i drugi članovi BHAAAS-a, te stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i šire.

 

Portal posjetite na linku: https://znanjemdozdravlja.com/.

Back To Top