skip to Main Content
Poziv Za Prijavu Na 9. Dane BHAAAS-a U BiH

Najveći naučno-stručni internacionalni skup na Balkanu, izvanredna prilika za sve naučnike i članove akademske zajednice

Sarajevo, 11. mart 2017. – BHAAAS poziva sve članove akademske zajednice, naučnike, istraživače, studente, pisce i umjetnike da predstave svoje radove na devetim Danima BHAAAS-a, koji se ove godine održavaju od 25. do 28. maja u Tesliću (Banja Vrućica). Internacionalni simpozijum Intenzivne medicine će se održati u Banjaluci.

Dani BHAAAS-a u pružaju izvanrednu priliku renomiranim, ali i još neafirmisanim, članovima akademske zajednice da se međusobno upoznaju i pokrenu nove inicijative. Ovo je također prilika za polaznike postdiplomskih i postdoktorskih studija da steknu nove kontakte i uspostave mrežu sa kolegama iz svojih i srodnih struka. Na konferenciji u Tesliću biće zastupljene različite akademske oblasti poput medicine, tehničkih nauka, prirodnih nauka, društvenih i humanističkih nauka, umjetnosti i kulture.

Svi zainteresovani temu za svoj apstrakt od 200 do 300 riječi mogu prijaviti  do 24. aprila za medicinske simpozijume, dok je rok za podnošenje kompletnih radova za tehničke simpozijume bio 25. februar 2017. godine, iako će Komisija za prijem radova razmotriti naknadne prijave odgovarajućeg kvaliteta. Apstrakti iz drugih naučnih i umjetničkih oblasti su dobrodošli i uvrstiće se u odgovarajuće sesije ili u novoformiranu sesiju koja odgovara prirodi prijava. Link za sve informacije je www.bhaaas.org.

Dani BHAAAS-a u Tesliću i Banjaluci će okupiti najveće naučnike i stručnjake iz cijelog svijeta, ugledne profesore sa najznačajnih institucija kao što su: Mayo Clinic, Sparrow Regional Cancer Center, Semmes Murphey Clinic, Columbia University, University of North Carolina at Charlotte, Advanced Plastic Surgery Of North Shore, North Shore University Health System i druge.

Ove godine Dani BHAAAS-a se održavaju u suradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, Udruženjem neurohirurga jugoistočne Evrope, Udruženjem ortopeda i traumatologa u BiH i Društvom za razvoj, promociju i primjene naprednih tehnologija (DnT).

READ MORE

SESSION TITLES,
IMPORTANT DATES,
ONLINE FORM: ABSTRACT SUBMISSION and REGISTRATION

Back To Top