skip to Main Content
Poziv –  Javno Predavanje Prof. Dr. Sci. Gordana Srkalovića

Centar za koordinaciju medicinskih istraživanja Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine sa zadovoljstvom Vas poziva na javno predavanje pod nazivom

RAK (KARCINOM) PLUĆA: BOLEST KOJA SE MOŽE SPRIJEČITI

Predavač: prof. dr. sci. Gordan Srkalović

Prof. dr. sci. Gordan Srkalović je direktor kliničkih istraživanja u Centru za kancer Herbert-Herman Bolničkog sistema Edward E. Sparrow.

Član je Upravnog odbora Medicinske grupe Sparrow (SMG) i klinički profesor interne medicine Michigan State univerziteta (MSU).

Predavanje će se održati u utorak, 19. juna 2018. godine u 12 sati,

u amfiteatru ANUBiH, Bistrik 7, Sarajevo.

Back To Top