skip to Main Content
Posjeta Univerzitetu U Sarajevu

U petak, 26. decembra Rektorat Univerziteta u Sarajevu posjetili su dr. Eldin Karaiković i prof. dr Amila Buturović, članovi Bosanskohercegovačko-američke Akademije nauka i  umjetnosti. Uvažene goste primio je prof. dr. Samir Arnautović, prorektor Univerziteta u Sarajevu.

Tom prilikom vođeni su razgovori na temu moguće saradnje između Univerziteta u Sarajevu i Bosanskohercegovačko-američke Akademije nauka i  umjetnosti.

Dr. Eldin Karaiković je izrazio želju za uspostavljenjem komunikacije sa cijelom akademskom zajednicom Univerziteta u Sarajevu u cilju prenošenja znanja, za koju je prorektor Arnautović izrazio spremnost, kao i otvorenost Univerziteta u Sarajevu za predloženu saradnju.

Preuzeto sa:http://www.unsa.ba

Back To Top