skip to Main Content

ČLANOVI

UPRAVNI ODBOR

&

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA KOJI PRELAZE U OPĆE ČLANSTVO

IZVRŠNI ODBOR

(PROŠLI PREDSJEDNIK, PREDSJEDNIK, PREDSJEDNIK IZABRAN ZA IDUĆI MANDAT, TAJNIK/BLAGAJNIK)

SAVJETODAVNO VIJEĆE

(BIVŠI PREDSJEDNICI)

_______________________________

ODBOR ZA ČLANSTVO

ODBOR ZA ETIKU

FINANCIJSKI ODBOR

PRAVNI ODBOR

________________________________________

ODJELI BHAAAS-A

MEDICINA I ZDRAVSTVO

TEHNIČKE I PRIRODNE NAUKE

HUMANISTIČKE, UMJETNIČKE I DRUŠTVENE NAUKE

________________________________________

OSOBLJE

PROJEKTNI MENADŽER

TEHNIČKI TAJNIK/PREDSTAVNIK BHAAAS U BIH

WEBMASTER

 

BHAAAS je neprofitna organizacija i ima opću strukturu sličnih organizacija, kako slijedi:

Svi članovi organizacije mogu nominirati i glasati za izbor Upravnog odbora.

Glasanje za Upravni odbor obično se održava na godišnjoj skupštini organizacije.

Upravni odbor je upravno tijelo organizacije. Svi poslovi vezani za organizaciju moraju biti odobreni većinom glasova Upravnog odbora. Prema statutima BHAAAS-a (koji je glavni dokument BHAAAS-a), Upravni odbor BHAAAS-a može se sastojati do 16 osoba.

Upravni odbor se sastaje otprilike svaka dva mjeseca ili češće, kako odluči predsjednik, ovisno o razini aktivnosti. Osim godišnje skupštine, sastanci Upravnog odbora održavaju se virtualno.

Članovi Upravnog odbora služe 3 godine i mogu biti ponovno izabrani za dodatni mandat od 3 godine. Članovi Upravnog odbora koji su na predsjedničkom putu (što znači da su izabrani kao predsjednik izabranik ili su u redu za tu poziciju) služe dok ne postanu predsjednikom, a zatim još jednu godinu kao trenutni bivši predsjednik.

Izvršni odbor, koji se sastoji od dužnosnika BHAAAS-a – predsjednika, trenutnog bivšeg predsjednika, predsjednika izabranika i tajnika / blagajnika – je izvršno tijelo organizacije. Sastaje se po potrebi i odlučuje o svim trenutnim pitanjima. Izvršni odbor izvješćuje o svim svojim aktivnostima i traži odobrenje Upravnog odbora.

Savjetodavno vijeće sastoji se od bivših predsjednika. Ono navodno predstavlja institucionalno znanje organizacije. Sastaje se na zahtjev Izvršnog odbora, Upravnog odbora ili članova BHAAAS-a po potrebi.

Upravni odbor ima razne odbore (članstvo, etika, financije, pravni) i sekcije (medicina i zdravlje; tehničke i prirodne znanosti; društvene znanosti; humanističke i umjetnosti). Predsjednici sekcija služe 3 godine i mogu biti ponovno izabrani za dodatan mandat od jedne godine. Preporučuje se da predsjednici sekcija služe u Upravnom odboru.

BHAAAS je volonterska organizacija i svi njeni članovi i dužnosnici rade za organizaciju bez nadoknade.

BHAAAS ima plaćeno osoblje u Sarajevu – voditelj projekta, tehnički sekretar / predstavnik u BiH i webmaster.

BHAAAS Upravni odbor također angažira različite stručne organizacije za oglašavanje, financijska i druga pitanja.

Back To Top