skip to Main Content
Okrugli Stol: Uloga Privatnog Zdravstvenog Sektora U Bosni I Hercegovini

Teme ovog specijalnog događaja su aktuelni trendovi u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine, analiza i poređenje sa promjenama zdravstvenih sistema u okruženju, te tranzicija koja je potrebna da bi se smanjio jaz između ponude i potražnje za zdravstvenim uslugama i obezbijeđena efikasna zdravstvena zaštita.

Ovom prilikom javnosti će biti predstavljen projekat izgradnje ASA Bolnice – prve privatne opće bolnice u Bosni i Hercegovini.

The role of the private health sector

Back To Top