skip to Main Content
Održivost I Održivi Razvoj Jedan Od Posebnih Prioriteta 13. Dana BHAAAS-a U BiH

Najveća naučna konferencija u regiji 13. Dani BHAAAS-a u BiH, koja se održava od 23. do 26. juna u Sarajevu u organizaciji Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka, poseban naglasak stavlja na održivi razvoj. Upravo ova interdisciplinarna oblast će biti adresirana kroz četiri simpozija sa skoro 30 naučnih radova, uz objavljivanje u posebnom izdanju Springer publikacije, i to na teme:

  1. Održivi urbani razvoj: Projektiranje pametnih, uključivih i otpornih gradova (arhitektura, urbano planiranje i srodne discipline) + specijalna sesija Novi Evropski Bauhaus
  2. Pristup četverostrukog heliksa održivom razvoju (društvene nauke, humanističke nauke i srodne discipline)
  3. Održivo građevinarstvo (građevinarstvo i srodne discipline)
  4. Lov i agrošumarstvo u kontekstu klimatskih promjena i održivog upravljanja

Na plenarnoj sesiji konferencije će biti održan panel o održivom razvoju. U okviru panela, uvodničari će biti ugledni predavači iz oblasti održivog razvoja: James Morton Turner (Wellesley College, Boston, SAD) i Stephen Kinloch Pichat (UNDP u BiH, Deputy Resident Representative, BiH), dok su panelisti: Nemanja Kovačević (Ministarstvo za evopske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, BiH), Naida Ademović (Univerzitet u Sarajevu, BiH), Maja Arslanagić-Kalajdžić (Univerzitet u Sarajevu, BiH) i Tijana Tufek-Memišević (Candarc LLC, SAD). Diskusija će biti nastavljena i na radionici sa studentima, gdje će se zajednički iznaći potencijalni odgovori na pitanje: „Šta mogu uraditi po pitanju klimatskih promjena u mojoj zajednici?“.

„Klimatske promjene, čiji uticaj se već značajno osjeti diljem svijeta, zajedno sa posljedicama Covid-19 pandemije i kontinuiranim ratnim konfliktima, čine višestruko uvezane globalne krize koje ugrožavaju proces dostizanja neophodnog održivog razvoja. Interdisciplinarni program o održivosti ugostit će renomirane svjetske stručnjake, predstavnike međunanrodne zajednice, lokalnih vlasti i stručnih organizacija, pružajući tako platformu neophodnim akterima da se međusobno angažuju oko načina postizanja održivosti u različitim oblastima.“, izjavila je voditeljica programa, Tijana Tufek-Memišević.

Gradovi i urbane cjeline su na prvoj liniji neophodnih izmijena jer se posljedice kriza u njima najviše očituju. Stoga je program održivosti podržan i od strane Međunarodnog udruženja gradskih i regionalnih planera ISOCARP.

Specijalna interdisciplinarna sesija pod nazivom „Novi Evropski Bauhaus i mi: Kontekst, svrha i prilike“, koju će voditi Dr. Selma Harrington, podržana je od strane Evropskog savjeta arhitekata (ACE), a otvara platformu za dijalog i saradnju među kreativnim profesionalcima zainteresovanim za sinergiju u izgrađenom okruženju, kulturi i društvu u cilju održivog razvoja.

Ove godine, posebnu podršku konferenciji pružit će Razvojni program Ujedinjenih Nacija (UNDP) koji dugi niz godina strukturalno radi na održivom razvoju, kroz nekolicinu implementiranih i trenutnih projekata. Pomažući privredi, poljoprivredi, kao i ruralnim dijelovima Bosne i Hercegovine, UNDP ima za cilj direktno doprinijeti održivom razvoju u svim društvenim sferama života u BiH.  

Podsjećamo, na 13. Danima BHAAS-a planirana su 33 simpozija na četiri lokacije, sa predavačima iz 26 zemalja koji će održati preko 350 prezentacija i predavanja. Pored toga, 13. Dani BHAAAS-a u BiH implementirat će i 16 radionica i okruglih stolova i specijalnih programa.

CILJEVI I ČINJENICE ODRŽIVOG RAZVOJA (kliknuti za više)

SPONZORI:

Pokrovitelji: GRAD SARAJEVO, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, ANUBIH

Generalni: Evropska unija, Western Balkans Alumni Association, Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica BiH

Platinum: U.S. Embassy in Bosnia and Herzegovina, UNDP, ALCON, UNSA, EFSA,

Zlatni: Medtronic, Globus, Authority partners, Roche d.o.o. – Roche Ltd., Hemofarm, KOC international + KOC American Hospital, Oktal Pharma, Autoceste FBiH, GENETIKA, Event Tim, Druga kuća, ASA Medical, Pfizer, MESS

Srebreni: Semme-Murphey, Bosnalijek, Medis, Unimed Pharma, Mistral, Elpharma, GEOBIZ + Erasmus (EU), Key Consulting, Bit Alijansa

Brončani: Marketing agencija Republic, CIGRÉ, Tondach, Ursa Pharm/Unifarm, Galenika, Novartis, BAYER, Psihijatrijska ordinacija prof.dr Oruč, Poliklinika Epion, AMBU, Karl Storz, Cook Medical, B MEDIK, EBI LOG, Grad Goražde, Općina Centar, , Udrženje Banaka BiH, Hotel Holiday

Prijatelji: Dobar Znak, Asbis, Lanaco, Rubicon, HulkApps, VALETUDO, UQTR, Univesité Laval, Umjetnička Galerija BiH, VU, URAV, GRAP, Chambre Blanche, Amira & Michael DAN, Muzej književnosti – MAK, JP Sarajevo / Vijećnica, ISCOCORP, NEB FORUM, WFNS, UNUBiH, ACES, BH Futures Foundation, ANNT, AIESEC

Back To Top