skip to Main Content
Održan Webinar Na Temu “Stres Danas I Mentalno Zdravlje”

Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences (BHAAAS) i American Chamber of Commerce B&H (AmCham) jučer su održali webinar na temu “Stres danas i mentalno zdravlje”. Predavači dr.med. Esad Boskailo, dr.med. Amer Smajkic, dr.sci. Nirvana Pistoljevic su stavili akcenat na bitnost educiranja javnosti o ovim temama, te su posebno naglasili koliko je važno prepoznati stres i anksioznost kod djece jer se oni mogu uočiti još od ranog doba.
Smatramo da su ovo itekako važne teme i pozivamo da se o njima češće govori kako bismo individualno i zajednički riješili poteškoće i otklonili posljedice uzrokovane ovim stanjima.


Svjesni važnosti ove teme za sve nas, u saradnji sa organizacijom BHAAAS (Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences) organizovali smo webinar pod nazivom „Stres danas i mentalno zdravlje“ koji je održan 16.02.2021. godine.

Uvaženi predavači, stručnjaci iz svojih oblasti, Dr. med. Esad Boškailo, Dr.med. Amer Smajkić i Dr.sci. Nirvana Pištoljević su stavili akcenat na bitnost educiranja javnosti o ovim temama, te su posebno naglasili koliko je važno prepoznati stres i anksioznost kod djece, te da se ovi poremećaji kod djece razvijaju još u ranom dobu. Oni su također istakli da Bosna i Hercegovina treba iskoristiti priliku i što češće angažovati američke stručnjake koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a koji rado stoje na raspolaganju za bilo koji vid saradnje iz ovih oblasti.

“Izuzetno nam je drago započeti ovakav vid saradjne sa AmChamom i možda izaći izvan okvira djelovanja AmChama sa temom poput ove. Mi iz Medicinske sekcije BHAAAS stvarno želimo na što više načina i sa što više partnera da se u BiH priča o bitnosti mentalnog zdravalja, kao i o mehanizmima putem kojih bismo mogli zajedničkim snagama unaprijediti nivo svijesti građana o problemu stresa i o uticaju pandemije na funkcionisanje cijele porodice. Danas smo se osvrnuli na efekte stresa na mentalno zdravlje pojedinca i bitnost minimalizacije stigme u vezi sa traženjem pomoći i razgovaranju o mentalnom zdravlju, te smo se osvrnuli na efekte ovog toksičnog stresa na razvoj djece te koja su moguća ozbiljna stanja kod djece uslijed ovolikih nivoa stresa i anksioznosti. Svo troje smo pokusaši ponuditi opcije kako olakšati ili nositi se sa ovakvim stanjima, te kako je bitno već od začeća do polaska u školu obratiti pažnju na sveobuhvatni razvoj djeteta jer sve što izostane razvojno ili što negativno utiče na razvoj, rezoniraće dugoročno u životima te djece. Djeca su budućnost svake zemlje, te svaka zemlja mora raditi na tome da zaštiti njih, ali i njihove roditelje i sisteme podrške oko njih kroz ova teška vremena” – istakli su iz BHAAAS-a.

Smatramo da su ovo itekako važne teme i pozivamo da se o njima češće govori kako bi svako individualno, ali i svi mi zajednički, riješili poteškoće i otklonili posljedice uzrokovane ovim stanjima te radili na očuvanju mentalnog zdravlja cijele nacije.

Još jednom se zahvaljujemo organizaciji BHAAAS i predavačima koji su izdvojili vrijeme i dali svoj doprinos.

(https://amcham.ba/)

Back To Top