skip to Main Content
Održan Sastanak Organizacionog Odbora 12. Dana BHAAAS U BiH

Povodom priprema za održavanje 12. Dana BHAAAS u BiH, koji će se održati od 24. do 27. juna 2021. godine u Mostaru, u srijedu, 23.12.2020. godine, održan je sastanak Organizacionog odbora na kojem su prisustvovali: Mahira Tanović, Ismar Volić, Ibrahim Omerhodžić, Samir Avdaković, Amila Husić, Eddie Čustović, Amir Milić, Slavica Hrkaš, Mirza Šarić, Selma Raljević, Melida Hasanagić, Svjetlana Bukvich Nichols, Majda Turkić i Adis Fejzić.

Tom prilikom doneseni su sljedeći zaključci:

  • Finalizirati popis simpozija do 31.12.2020. godine. Inicijative za nove simpozije nakon 31.12.2020. posebno razmotriti i/ili prebaciti za 13. Dane BHAAAS u BiH 2022. godine.
  • Nastaviti/intenzivirati promocije na društvenim mrežama za simpozije.
  • Pozive za dostavljanje radova/abstract dostavljati sa zvanične BHAAAS mail adrese. Voditelji simpozija će pripremiti mail-listu i dostaviti BHAAAS-u da se upute pozivi.
  • Produžiti datum za dostavljanje abstracts za medicinske simpozije do 01.04.2021. godine.
Back To Top