skip to Main Content

BHAAAS je neprofitna, nevladina, nepristrasna, multietnička i multikulturalna organizacija čiji isključevi ciljevi su obrazovne, naučne i humanitarne aktivnosti.

Bosanskohercegovačko – američka akademija umjetnosti i nauke je osnovana u Charlotte, 3. novembra 2007. godine

bhaaas-about

 

Back To Top