skip to Main Content

Misija Bosanskohercegovačko- američke akademije umjetnosti i nauka je unapređenje  i razvoj umjetnosti i nauke bosanskohercegovačke dijaspore u Americi i Kanadi.

Ciljevi Akademije su uspostavljanje veza izmedju  BH naučnika, umjetnika i stručnjaka u Sjevernoj Americi i gradnja mostova saradnje sa domovinom.

Akademija želi promovirati duh intelektualne raznolikosti i slobodnu razmjenu ideja među dijasporom, s uvjerenjem da je znanje djeljivo bogatstvo.

Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i nauka (BHAAAS)  osnovana je u gradu Charlotte u Sjevernoj Karolini, 3. novembra 2007. godine.

mission-statement-bhaaas

Back To Top