skip to Main Content
Konferencija Za Novinare – Najava Susreta

Sarajevo, 18.10.2010. godine
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH
Dr. Safet Halilović
Konferencija za novinare – najava susreta „Dani BHAAAS-a u BIH“ Tuzla 2010.

Poštovane dame i gospodo,

Zadovoljstvo mi je danas biti domaćin članovima Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS), organizacije koja u Sjedinjenim Američkim Državama okuplja Bosance i Hercegovce koji su, prema američkim i međunarodnim standardima, postigli vrhunske rezultate u svojim profesionalnim karijerama.

Dozvolite mi da pozdravim dr. Kenana Arnautovića, potpredsjednika i vršioca dužnosti predsjednika Akademije, bivšeg predsjednika dr. Eldina Karaikovića, članove Upravnog odbora dr. Ognjena Gajića, dr. Emira Festića te dr. Gordana Srkalovića, dr. Namika Haverića i ostale članove Akademije i sve prisutne goste.

Bosanskohercegovačko-američka akademija nauka i umjetnosti osnovana je prije tri godine i okuplja oko 130 doktora nauka i vrhunskih profesionalaca iz različitih oblasti. Osnovni cilj ove značajne organizacije je uspostavljanje i održavanje veza između bosanskohercegovačkih naučnika i umjetnika u Sjedinjem Američkim Državama i Kanadi, te razvijanje saradnje sa pojedincima i institucijama u Bosni i Hercegovini. Članovi Akademije promoviraju duh intelektualne raznolikosti i slobodne razmjene ideja u bosanskohercegovačkoj dijaspori, te posebno potenciraju i podstiču aktivnosti koje doprinose razmjeni znanja i iskustva sa odgovarajućim institucijama u BiH, kako bi pomogli razvoj svoje matične zemlje.

Zato Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice izuzetno cijeni i podržava manifestaciju „Dani Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti“, koja će biti održana od 20. do 22. oktobra 2010. godine u Tuzli. Podsjećam da je prošle godine ova manifestacija održana u Sarajevu.

Koristim se prilikom da još jednom podsjetim da je Bosna i Hercegovina jedna od zemalja sa najbrojnijim iseljeništvom u svijetu u odnosu na ukupan broj stanovnika. Procjenjuje se da trenutno u 117 zemalja svijeta živi više od 1,350,000 osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine, što predstavlja trećinu ukupnog stanovništva naše zemlje. Kakvim potencijalom Bosna i Hercegovina raspolaže izvan svojih granica govori podatak o 28.6 posto visokoobrazovanih Bosanaca i Hercegovaca u iseljeništvu. Intenzivno radeći sa organizacijama u dijaspori i institucijama u Bosni i Hercegovini, mi u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice možemo reći da mnogi u našoj zemlji nisu svjesni potencijala koji imamo u iseljeništvu – kako intelektualnog, tako i ekonomskog.

Posljednje četiri godine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice – Sektor za iseljeništvo dodatno se angažiralo na štampanju nekoliko publikacija, kojima smo željeli bh. građanima u dijaspori pružiti korisne informacije iz različitih oblasti, ali i predstaviti našoj javnosti ogromni naučni i kulturni potencijal koji naša zemlja ima izvan svojih granica. Ovdje ću spomenuti nedavno objavljeni drugi dio publikacije „Ko je ko u bh. dijaspori: doktori nauka i naučno-istraživački radnici“. Naime, Ministarstvo je krajem septembra počelo promociju drugog dijela ove publikacije, a prvi dio smo štampali prije godinu dana. Ove publikacije možete i danas pogledati. Biografije nekih članova Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti naći ćete u ovim publikacijama.

Na kraju želim pozvati predstavnike medija i sve zainteresirane institucije i organizacije da posvete dužnu pažnju ogromnom ljudskom potencijalu i dobroj volji doktora nauka, naučno-istraživačkih radnika i brojnih vrhunskih umjetnika bh. porijekla koji žive na sve četiri strane svijeta i žele pomoći zemlji svoga porijekla na svaki mogući način.

Najmanje što možemo učiniti jeste da budemo zahvalni i podržimo ovakvu vrstu angažmana i pomoći kroz transfer znanja i vještina u obnovi i uspostavljanju modela za održiv razvoj i prosperitet BiH, za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

M I N I S T A R
dr. Safet Halilović

Back To Top