skip to Main Content
Iseljeništvo U Borbi Protiv Pandemije Covid -19

 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je na portalu u okviru foruma Sajam ideja pokrenulo temu -Iseljeništvo u borbi protiv pandemije Covid -19
U vrijeme kada se čitav svijet suočava sa pandemijom izazvanom virusom Covid-19, Bosna i Hercegovina se također suočava sa mnogim izazovima u borbi protiv ove pandemije. Pozivamo iseljeništvo iz Bosne i Hercegovine da se uključi i svojim prijedlozima prenese iskustva i mjere iz svojih zemalja prijema koje su se pokazale uspješnim i koje bi se mogle primjeniti u Bosni i Hercegovini u različitim oblastima društvenog i ekonomskog života.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će vaše ideje podijeliti sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, a sve u cilju što uspješnijeg prevazilaženja ove globalne krize koja ugrožava ljudske živote, utiče na naše životne navike, ugrožava poslove ali i ekonomiju u cjelini.

Pozivamo vas da se *registrujete* na portal i u okviru ove teme date svoje prijedloge na forumu: https://dijaspora.mhrr.gov.ba/forum/tema/iseljenistvo-u-borbi-protiv-pandemije-covid-19/

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
Sektor za iseljeništvo

Back To Top