skip to Main Content
Amer Smajkić, Psychiatrist, USA

"BHAAAS is great organization that shares knowledge and supports young professionals who are eager to learn and have interest for personal growth."

Amer Smajkić
Psychiatrist, USA
Ljiljana Djukanovic

"BHAAAS is a dynamic and exciting place! It's a great platform for nurturing and expanding knowledge in BiH, in a creative and effective way."

Ljiljana Đukanović
Chief Scientific Officer at CRIAM Knoweldge, Portugal
Maja Arslanagic-Kalajdzic

"BHAAAS is a community of excellent and devoted academics and experts that share their knowledge selflessly and are eager to contribute to the development of BiH."

Maja Arslanagić-Kalajdžić
Professor of Economics, University of Sarajevo

Kako postati članom BHAAAS?

Prijave za članstvo će biti razmatrane dva puta godišnje, u januaru i u julu. Stoga su rokovi za apliciranje 31. decembar i 30. juni. Novi članovi koji su primljeni u januaru su dužni da uplate punu članarinu za tu godinu, a oni koji su primljeni u julu će morati platiti pola članarine. Uplata članarine je neophodna za kompletiranje procesa primanja novih članova u BHAAAS.

Članarinu ne plaćaju internacionalni i počasni članovi.

Univerzalna aplikacija za prijem u članstvo uključuje:

 1. Aplikacioni obrazac potpisan od strane aplikanta (Download application)
  Napomena: 
  u slučaju da nemate dva člana BHAAAS koji vas predlažu za članstvo, molimo da napišete pismo namjere (vidite instrukcije na aplikacionom obrascu, link gore).
 2. Biografija / CV
 3. Fotografija

 

Posaljite kompletiranu aplikaciju na : info@bhaaas.org

Sve kategorije članstva (osim gdje je drugačije navedeno) moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Bosanskohercegovačko porijeklo;
 • Državljanstvo ili stalni boravak u USA ili Kanadi;
 • Visoka stručna sprema/graduate degree, sa izuzetkom kandidata iz nenaučnih oblasti;
 • Odanost načelima BHAAAS, njenoj misiji i viziji;
 • Odanost ideji višenacionalne, demokratske Bosne i Hercegovine;
 • Poštovanje najviših etičkih i moralnih standarda, uključujući i načela vezana za slobodnu razmjenu ideja i mišljenja.

Kriteriji za prijem

 1. Redovni član:
 • Bosanskohercegovačko porijeklo;
 • Državljanstvo ili stalni boravak u USA ili Kanadi;
 • Doktorat ili ekvivalent, sa izuzetkom kandidata iz oblasti kulture, umjetnosti, novinarstva i drugih nenaučnih oblasti;
 • Istaknuto profesionalno prisustvo (objavljene knjige, članci, naučni i stručni radovi, održani koncerti, izložbe, patenti, kritička priznanja, etc.) u vlastitoj oblasti;
 • Zapažena aktivnost u okviru bosanskohercegovačke zajednice.

 

 1. Pridruženi član:
 • Bosanskohercegovačko porijeklo;
 • Državljanstvo ili stalni boravak u USA ili Kanadi;
 • Magisterij ili ekvivalent, sa izuzetkom kandidata iz oblasti kulture, umjetnosti, novinarstva i drugih nenaučnih oblasti;
 • Istaknuta aktivnost, kao i dužina prisustva, u svojoj profesionalnoj oblasti;
 • Značajna aktivnost u okviru bosanskohercegovačke zajednice.

 

 1. Dopisni član:
 • Kandidati ne ispunjavaju uslov stalnog boravka u USA/Kanadi, ali ispunjavaju uslov bosanskohercegovačkog porijekla;
 • Phd/ekvivalent ili magisterij/ekvivalent, sa izuzetkom kandidata iz oblasti  kulture, umjetnosti, novinarstva i drugih nenaučnih oblasti;
 • Zapažen doprinos bosanskohercegovačkoj zajednici, nauci i kulturi u BiH ili u BiH dijaspori u zemlji prebivališta.

 

 1. Međunarodni član:
 • Kandidat ispunjava uslove i kriterije za Redovno ili Pridruženo, osim sto ne živi u Sjevernoj Americi, niti je bosanskohercegovačkog porijekla;
 • Kandidat se ističe aktivnostima vezanim za dobrobit bosanskohercegovačke zajednice, kako u zemlji prebivališta, tako i u inostranstvu.

 

 1. Počasni član:
 • Kandidati ne ispunjavaju uslove i kriterije za ostale kategorije članstva, ali su se istakli dosadašnjim radom vezanim za dobrobit bosanskohercegovačke zajednice u Sjevernoj Americi ili u zemlji prebivališta;
 • Aplikaciju za njihovu kandidaturu dostavlja član BHAAAS-a.

 

 1. Kandidat:
 • Kandidati su u procesu višeg stepena obrazovanja u USA ili Kanadi, a kompletiranjem procesa će ispuniti uslove i kriterije za redovno ili pridruženo članstvo; (vremenski limit za kategoriju kandidata je minimum jedna (1), a maksimum sedam (7) godina);
 • Kandidat ima fakultetsku diplomu.

Ako član BHAAAS-a stekne uslove za promjenu kategorije članstva ( npr. iz Kandidat u Pridruženi; iz Pridruženi u Redovni), član može poslati aplikaciju za prelazak u višu kategoriju članstva.

 

Članarine

Redovni članovi
$150.00 godišnje

Pridruženi članovi
$75.00 godišnje

Dopisni članovi
50 KM ili $30 godišnje, za članove koji žive u Bosni i Hercegovini
$75 godišnje, za članove koji žive van Bosne i Hercegovine

Kandidati
$25.00 godišnje

Međunarodni članovi
N/A

Počasni članovi
N/A

 

Informacije za potencijalne članove i sponzore

BHAAAS i bh. politički angažman

BHAAAS je nepolitička organizacija i nije angažirana u političkim procesima u Bosni i Hercegovini (BiH). U Sjedinjenim Državama, BHAAAS je registrovana kao neprofitna organizacija 502(c)(3) u obrazovne svrhe i, kao takva, ne može podržati nijednu političku stranku ili kandidata.

Članstvo u BHAAAS-u ne isključuje potencijalne članove koji su politički angažirani u različitim političkim organizacijama u BiH, odnosno u njenoj vladi. Sve dok se takvi kandidati pridržavaju principa BHAAAS-a, njegove misije i vizije, dobrodošli su da se prijave za članstvo. Njihove prijave će se ocjenjivati ​​na isti način kao i prijave drugih kandidata.

Međutim, neophodno je razumjeti da se ime ili logo BHAAAS-a ne mogu koristiti u političke svrhe i da se ova organizacija ne može koristiti, niti njome manipulirati, u bilo čije političke svrhe.

BHAAAS je neprofitna organizacija volontera koji su profesionalno uključeni u različite procese sponzorstva koji se isključivo koriste za finansiranje naučnih skupova i događaja BHAAAS-a, te pokrivaju troškove profesionalaca koji koordiniraju te događaje.

BHAAAS sponzori mogu biti različiti državni ili privatni subjekti, ali ne mogu koristiti BHAAAS naziv ili logo na svojim web stranicama i u organizacionim materijalima izvan onoga što je definirano u odgovarajućim sponzorskim paketima.

Back To Top