skip to Main Content
Dva Stručnjaka BHAAAS-a Izlagala Na Prestižnoj Platformi UC San Diego PCCSM&P Grand Rounds

Zanimljiva i važna vijest dolazi nam sa Univerziteta California San Diego, jednog od vodećih svjetskih univerziteta. Dva člana Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauke (BHAAAS) u aprilu su održala prezentacije u okviru veoma značajne platforme u SAD-u UC San Diego PCCSM&P Grand Rounds.

Oba naša eksperta – Adnan Begović, specijalista intenzivne njege i za plućne bolesti iz San Diega, i Ognjen Gajić, univerzitetski profesor, pulmolog i specijalista intenzivne njege na klinici Mayo su diplomanti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji pružaju edukaciju drugim ljekarima i zdravstvenim radnicima za poboljšanje njihovih znanja i kompetencija.

Doktor Begović govorio je o naporima u transferu znanja u regionu bivše Jugoslavije tokom pandemije COVID-19. U svom izlaganju istakao je kako bi prenos stručnog znanja u obliku sesija teleedukacije  mogao biti jeftina i lako izvodljiva alternativa u okruženju intenzivnog liječenja sa ograničenim resursima.

“Korištenje napredne informacione tehnologije prilika je za širenje znanja na mjesta gdje su udaljenost i resursi ograničavajući faktori za globalno poboljšanje zdravstvene zaštite. Implementacija visokokvalitetnog EBM (medicine bazirane na dokazima) pokazala se još važnijom tokom COVID-19 krize, a standardizovani pristup evaluaciji i liječenju pacijenata smanjuje varijacije u praksi i medicinske greške, poboljšava ishode liječenja i povećava angažman i zadovoljstvo zdravstvenih radnika“, istakao je dr. Begović.

 

Speaker Ognjen Gajić MD-

Profesor Gajić govorio je o određivanju prioriteta u intenzivnoj njezi, obrazovanju i istraživanju usmjerenim na pacijenta. Istakao je kako neselektivno predstavljanje elektronskih podataka dovodi do preopterećenja informacijama i ometa donošenje odluka u jedinici intenzivne njege, što može doprinijeti dijagnostičkoj grešci i naštetiti terapiji.

“Da bi se iskoristila potencijalna korist od elektronskih podataka u kliničkoj medicini, bitno je dati prioritet relevantnim podacima. Novi alati za prezentaciju podataka i pomagala za donošenje odluka osmišljeni su da daju prioritet relevantnim podacima i na vrijeme usmjere pažnju zdravstvenih radnika na najvažnije zadatke. Veliki međunarodni program CERTAIN (Kontrolna lista za rano prepoznavanje i liječenje akutnih bolesti i povreda) kombinuje pomoć pri odlučivanju, virtuelnu simulaciju i podučavanje kako bi se poboljšao kvalitet njege i ishod kritično bolesnih i povrijeđenih pacijenata u širokom spektru okruženja iz američkih univerzitetskih i općih bolnica u zemlje bivše Jugoslavije, Vijetnam, Indiju, Kinu i ratom razorenu Ukrajinu”, poručio je Gajić.

Ove izuzetne predavače studenti medicine i mladi doktori iz BiH će imati priliku slušati u junu u Tuzli na velikoj naučnoj konferenciji 14. Dani BHAAAS-a.

Back To Top