skip to Main Content
Dogovorena Saradnja Sa Kantonalnim Zavodom Za Zaštitu Kulturno-historijskog I Prirodnog Naslijeđa Sarajevo

Predstavnici Bosanskohercegovačko – američke akademije umjetnosti i nauke (BHAAAS) potpisali su Sporazum o saradnji sa JU Kantonalnim zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo. Sporazum je potpisan s ciljem promovisanja akademske, obrazovne i kulturne saradnje između ove dvije institucije.

U okviru ovog sporazuma razvijat će se institucionalna saradnja koja će se dalje ostvarivati putem posebnih programa od obostranog interesa.

Ovim ugovorom definisane su pojedine aktivnosti koje će se provoditi, a neke od njih su podrška i poticanje umrežavanja i obostrane razmjene nastavnika, stručnjaka, istraživača, studenata i drugog osoblja radi predavanja, obuke, posjeta i razmjene iskustava. Također, dogovorena je i podrška aktivnostima poput organizovanje konferencija, simpozija, kongresa, seminara, kurseva, ljetnih škola, radionica i drugih oblika saradnje od obostranog interesa.

Neke od aktivnosti koje su predviđene Sporazumom su i razmjena stručne literature, udžbenika i drugih publikacija, razmjena informacija, kao i brojne druge aktivnosti.

Veoma smo sretni što smo naišli na podršku u jednoj ovakvoj ustanovi kojoj je cilj zaštita i promocija kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i smatramo da će ova saradnja donijeti mnogo lijepih i pozitivnih događaja kako za nas i naše članove, tako i šire.

Back To Top