skip to Main Content

12th Days of BHAAAS in B&H

BHAAAS Announcement 12th DAYS OF BHAAAS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Mostar 2020 June 25– 28…

11th days of BHAAAS – Video

Watch the video - 11th days of BHAAAS

Photo Gallery Sarajevo 2019
Emir Festic BHAAAS

Predsjednik BHAAAS Dr. Emir Festić: Teleedukacija pruža mogućnosti za kontinuiran prenos znanja iz dijaspore u BiH

Povodom održavanja‘’11. Dana Bosanskohercegovačke akademije nauka i umjetnosti u BiH’’, razgovarali smo sa aktuelnim predsjednikom…

Dr. Kenan Arnautović, jedan od vodećih doktora svijeta

Neurohirurgija BiH je u dobrim rukama Prof. dr. Kenan Arnautović, jedan od studenata generacije, godinama…

Koncert Sarajevske filharmonije

11. Dani Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences Slobodan Geric - kontrabas Fahrudin Strojil…

Back To Top