skip to Main Content

Uručeno posebno priznanje istaknutom BH. umjetniku Safetu Zecu

U organizaciji Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS), od 21. do 24. juna 2018. godine,…

EDUS-edukacija-za-sve-Sarajevo

Tematski simpozij: Modeli ranog otkrivanja i tretiranja autizma kod djece

"Unaprjeđenje statusa djece s poteškoćama u razvoju" naziv je istraživačkog projekta koji ima za cilj…

Veliki broj naučnih predavanja i kulturnih dešavanja na 10. Danima BHAAAS-a

Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i nauka (BHAAAS) i ove godine u saradnji sa Ministarstvom za za…

Na Danima BHAAAS više od hiljadu učesnika iz 24 zemlje svijeta

Sve je spremno za održavanje desetih "Dana Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka BHAAAS" koji će…

BHAAAS-Jahorina-2018

Program – 10th Days of BHAAAS in B&H – Jahorina 2018

Detailed program, including all the lectures, can be found at the link below: http://dobarznak.com/bhaaas/program/ Registration…

Na simpozij o karcinomu dojke dolaze vrhunski onkološki hirurzi

Deseti dani Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS), koji će biti održani na Jahorini od 21.…

Back To Top