skip to Main Content

Najavljeni drugi „Dani BHAAAS-a u BiH“

Od 20 do 22. oktobra u Tuzli U sklopu podrške Bosanskohercegovačko-američkoj akademiji nauka i umjetnosti…

Konferencija za novinare – najava susreta

Sarajevo, 18.10.2010. godine Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Dr. Safet Halilović Konferencija za…

Pozdravno pismo – NAUK

Naucni Akademski Umjetnicki Klub BiH gradjana u Nizozemskoj www.nauk.nl nauk@nauk.nl Pozdravno pismo danima BHAAAS-a u…

Saopćenje za medije

SARAJEVO/TUZLA, 06.10.2010: Tuzla će od 20 do 22. oktobra biti domaćin  drugih “Dana Bosanskohercegovačko-američke akademije…

Drugi dani BHAAAS u BiH, Tuzla

BHAAAS Announcement SECOND (2nd) DAYS OF BHAAAS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA TUZLA 2010 October 20. – 22.…

Videa – Štampa

ATTACHMENTS: DANI - ČLANAK

Back To Top