skip to Main Content

Prijave za članstvo će biti razmatrane dva puta godišnje, u januaru i u junu. Stoga su rokovi za apliciranje 31. decembar i 30. juni. Novi članovi koji su primljeni u januaru su dužni da uplate punu članarinu za tu godinu, a oni koji su primljeni u julu će morati platiti pola članstva. Uplata članstva je neophodna za kompletiranje procesa primanja novih članova u BHAAAS.

Članarinu ne plaćaju internacionalni i počasni članovi.

Univerzalna aplikacija za prijem u članstvo uključuje:

 1. Kratko pismo (jedna ili dvije rečenice) sa izraženom željom da se postane član Akademije.
 2. Aplikacioni obrazac potpisan od strane aplikanta (Download application)
  Napomena
  : u slučaju da nemate sponzora, taj dio aplikacije ostavite nepopunjen
 3. Biografija
 4. Fotografija

Send your aplication to email: info@bhaaas.org

Sve kategorije članstva (osim gdje je drugačije navedeno) moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Bosanskohercegovačko porijeklo;
 • Državljanstvo ili stalni boravak u USA ili Kanadi;
 • Visoka stručna sprema/graduate degree, sa izuzetkom kandidata iz nenaučnih oblasti;
 • Odanost načelima BHAAAS;
 • Odanost ideji višenacionalne, demokratske Bosne i Hercegovine;
 • Poštovanje najviših etičkih i moralnih standarda, uključujući i načela vezana za slobodnu razmjenu ideja i mišljenja.

Kriterij za prijem

1. Redovni član (Full member):

 • Doktorat ili ekvivalent, sa izuzetkom kadidata iz oblasti kulture, umjetnosti, novinarstva i drugih nenaučnih oblasti;
 • Istaknuto profesionalno prisustvo (objavljene knjige, članci, naučni i stručni radovi, održani koncerti, izložbe, patenti, kritička priznanja etc) u vlastitoj oblasti;
 • Zapažena aktivnost u okviru bosanskohercegovačke zajednice;

2. Pridruženi član (Associate Member):

 • Magisterij ili ekvivalent, sa izuzetkom kandidata iz oblasti kulture, umjetnosti, novinarstva i drugih nenaučnih oblasti;
 • Istaknuta aktivnost, kao i dužina prisustva, u svojoj profesionalnoj oblasti;
 • Značajna aktivnost u okviru bosanskohercegovačke zajednice;

3. Dopisni član (Corresponding Member):

 • Phd/ekvivalent ili magisterij/ekvivalent, sa izuzetkom kadidata iz oblasti  kulture, umjetnosti, novinarstva i drugih nenaucnih oblasti;
 • Kandidati ne ispunjavaju uslov stalnog boravka u USA/Kanadi, ali ispunjavaju uslov bosanskohercegovačkog porijekla;
 • Zapažen doprinos bosanskohercegovačkoj zajednici, nauci i kulturi u BiH ili u BiH dijaspori u zemlji prebivališta.

4. Međunarodni član (International Member):

 • Kandidat ispunjava uslove i kriterije za Redovno ili Pridruženo, osim sto ne živi u Sjevernoj Americi, niti je bosanskohercegovačkog porijekla;
 • Kandidat se ističe aktivnostima vezanim za dobrobit bosanskohercegovačke zajednice, kako u zemlji prebivališta, tako i u inostranstvu;

5. Počasni član (Honorary Member):

 • Kandidati ne ispunjavaju uslove i kriterije za ostale kategorije članstva, ali su se istakli dosadašnjim radom vezanim za dobrobit bosanskohercegovacke zajednice u Sjevernoj Americi ili u zemlji prebivališta;
 • Aplikaciju za njihovu kandidaturu dostavlja clan BHAAAS-a.

6. Kandidat (Candidate Member):

 • Kandidati su u procesu viseg stepena obrazovanja u USA ili Kanadi, a kompletiranjem procesa ce ispuniti uslove i kriterije za redovno ili pridruzno clanstvo; (vremenski limit za kategoriju kandidata je minimum jedna (1) a maksimum sedam (7) godina);
 • Kandidat ima fakultetsku diplomu;

Ako član BHAAAS-a stekne uslove za promjenu kategorije članstva ( npr. iz Kandidat u Pridruženi; iz Pridruženi u Redovni ), član može poslati aplikaciju za prelazak u višu kategoriju članstva.

Membership fees

Full members
$150.00 annually

Associate members
$75.00 annually

Corresponding members
50KM or $30 annually, for those living in Bosnia and Herzegovina
$75 annually, for those living elsewhere

Candidate members
$25.00 annually

International members
N/A

Honorary members
N/A

Back To Top