skip to Main Content
Amer Smajkić, Psychiatrist, USA

"BHAAAS is great organization that shares knowledge and supports young professionals who are eager to learn and have interest for personal growth."

Amer Smajkić
Psychiatrist, USA
Ljiljana Djukanovic

"BHAAAS is a dynamic and exciting place! It's a great platform for nurturing and expanding knowledge in BiH, in a creative and effective way."

Ljiljana Đukanović
Chief Scientific Officer at CRIAM Knoweldge, Portugal
Maja Arslanagic-Kalajdzic

"BHAAAS is a community of excellent and devoted academics and experts that share their knowledge selflessly and are eager to contribute to the development of BiH."

Maja Arslanagić-Kalajdžić
Professor of Economics, University of Sarajevo

Prijave za članstvo će biti razmatrane dva puta godišnje, u januaru i u junu. Stoga su rokovi za apliciranje 31. decembar i 30. juni. Novi članovi koji su primljeni u januaru su dužni da uplate punu članarinu za tu godinu, a oni koji su primljeni u julu će morati platiti pola članstva. Uplata članstva je neophodna za kompletiranje procesa primanja novih članova u BHAAAS.

Članarinu ne plaćaju internacionalni i počasni članovi.

Univerzalna aplikacija za prijem u članstvo uključuje:

 1. Kratko pismo (jedna ili dvije rečenice) sa izraženom željom da se postane član Akademije.
 2. Aplikacioni obrazac potpisan od strane aplikanta (Download application)
  Napomena
  : u slučaju da nemate sponzora, taj dio aplikacije ostavite nepopunjen
 3. Biografija
 4. Fotografija

Send your aplication to email: info@bhaaas.org

Sve kategorije članstva (osim gdje je drugačije navedeno) moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Bosanskohercegovačko porijeklo;
 • Državljanstvo ili stalni boravak u USA ili Kanadi;
 • Visoka stručna sprema/graduate degree, sa izuzetkom kandidata iz nenaučnih oblasti;
 • Odanost načelima BHAAAS;
 • Odanost ideji višenacionalne, demokratske Bosne i Hercegovine;
 • Poštovanje najviših etičkih i moralnih standarda, uključujući i načela vezana za slobodnu razmjenu ideja i mišljenja.

Kriterij za prijem

1. Redovni član (Full member):

 • Doktorat ili ekvivalent, sa izuzetkom kadidata iz oblasti kulture, umjetnosti, novinarstva i drugih nenaučnih oblasti;
 • Istaknuto profesionalno prisustvo (objavljene knjige, članci, naučni i stručni radovi, održani koncerti, izložbe, patenti, kritička priznanja etc) u vlastitoj oblasti;
 • Zapažena aktivnost u okviru bosanskohercegovačke zajednice;

2. Pridruženi član (Associate Member):

 • Magisterij ili ekvivalent, sa izuzetkom kandidata iz oblasti kulture, umjetnosti, novinarstva i drugih nenaučnih oblasti;
 • Istaknuta aktivnost, kao i dužina prisustva, u svojoj profesionalnoj oblasti;
 • Značajna aktivnost u okviru bosanskohercegovačke zajednice;

3. Dopisni član (Corresponding Member):

 • Phd/ekvivalent ili magisterij/ekvivalent, sa izuzetkom kadidata iz oblasti  kulture, umjetnosti, novinarstva i drugih nenaucnih oblasti;
 • Kandidati ne ispunjavaju uslov stalnog boravka u USA/Kanadi, ali ispunjavaju uslov bosanskohercegovačkog porijekla;
 • Zapažen doprinos bosanskohercegovačkoj zajednici, nauci i kulturi u BiH ili u BiH dijaspori u zemlji prebivališta.

4. Međunarodni član (International Member):

 • Kandidat ispunjava uslove i kriterije za Redovno ili Pridruženo, osim sto ne živi u Sjevernoj Americi, niti je bosanskohercegovačkog porijekla;
 • Kandidat se ističe aktivnostima vezanim za dobrobit bosanskohercegovačke zajednice, kako u zemlji prebivališta, tako i u inostranstvu;

5. Počasni član (Honorary Member):

 • Kandidati ne ispunjavaju uslove i kriterije za ostale kategorije članstva, ali su se istakli dosadašnjim radom vezanim za dobrobit bosanskohercegovacke zajednice u Sjevernoj Americi ili u zemlji prebivališta;
 • Aplikaciju za njihovu kandidaturu dostavlja clan BHAAAS-a.

6. Kandidat (Candidate Member):

 • Kandidati su u procesu viseg stepena obrazovanja u USA ili Kanadi, a kompletiranjem procesa ce ispuniti uslove i kriterije za redovno ili pridruzno clanstvo; (vremenski limit za kategoriju kandidata je minimum jedna (1) a maksimum sedam (7) godina);
 • Kandidat ima fakultetsku diplomu;

Ako član BHAAAS-a stekne uslove za promjenu kategorije članstva ( npr. iz Kandidat u Pridruženi; iz Pridruženi u Redovni ), član može poslati aplikaciju za prelazak u višu kategoriju članstva.

Membership fees

Full members
$150.00 annually

Associate members
$75.00 annually

Corresponding members
50KM or $30 annually, for those living in Bosnia and Herzegovina
$75 annually, for those living elsewhere

Candidate members
$25.00 annually

International members
N/A

Honorary members
N/A

Back To Top