skip to Main Content
Četiri Medicinska Seminara U Završnici Dana BHAAAS-a

U Brčkom su danas, u okviru međunarodne naučne manifestacije ”Dani Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti u BIH”, održani naučni simpozijumi iz oblasti kardiologije, neurohirurgije, intenzivne i porodične medicine.

Jednodnevni seminari okupili su priznate stručnjake iz zemlje i inostranstva, a svoj doprinos u razmjeni znanja i iskustva dali su i ljekari brčanskog zdravstva.

Jednodnevni međunarodni seminar iz kardiologije okupio je priznate stručnjake iz skoro svih važnijih zdravstvenih centra u BIH i regionu, kao i eminetne članove Akademije iz SAD-a i Kanade. Uloga domaćina pripala je brčanskim kardiolozima, a tema simpozijuma bio je akutni infark miokarda. Kardiolog u brčanskoj bolnici Zijad Nišić, član organizacionog odbora Akademije, ocijenio je da današnji međunarodni simpozijum predstavlja zanačajnu priliku za razmjenju savremenih saznanja i iskustava između domaćih i stranih stručnjaka, napominjući da je kardiolozi u brčanskom Zdravstvenom centru uspijevaju da prate i pacijentima ponude savremene metode liječenja i prevencije aktunog infarkta miokarda.
Brčanski ljekari danas su učestvovali i u radu međunardonog simpozijuma iz porodične medicine, gdje je posebna pažnja posvećena kvalitetu zdravstvene zaštite u ruralnim sredinama.
Završni dan manifestacije obilježili su i simpozijumi iz neurohirugije i intenzivne medicine, čime je kompletiran bogat simpozijumski program iz oblasti medicine, društvenih i tehničkih nauka.
Proteklih dana naučna manifestacija, koju sedmi put za redom organizuju priznati sturčnjaci porijeklom iz BIH koji žive i rade u SAD, Kanadi i zemaljama Zapadne Evrope, u Brčkom je okupila više od hiljadu domaćih i inostranih učesnika, uz zvaničnu podršku Vlade Brčko distrikta i drugih partnera.
Izvor: RTV HIT

Back To Top