skip to Main Content

11th Days of BHAAAS in B&H

Jedanaesti “Dani Bosansko-Hercegovačko-Američke Akademije Nauka i Umjetnosti (BHAAAS) u BiH” će se održati u Sarajevu, od 20. juna do 23. juna 2019 godine. Rana registracija je otvorena do 31. 05. 2019. “Dani BHAAAS” predstavljaju jedinstven skup…

Read more
Back To Top