skip to Main Content
Doktor-Ibrahim-Omerhodzic-doktor-Kenan-Arnautovic

Operacija kompleksnog tumora mozga

U Sarajevu u sklopu kontinuirane saradnje sa kolegama iz USA načinjena još jedna operacija kompleksnog tumora mozga U Sarajevu je dana 17.11.2014. god. u sklopu višegodišnje kontinuirane saradnje sa kolegama iz Sjedinjenih Američkih Država, načinjena…

Read more
USC-Thornton-School-of-music

Diane Wittry Receives Award

Diane Wittry Receives Thornton School of Music's Outstanding Alumnus Award Presented annually at USC Thornton’s Honors Convocation, the Outstanding Alumnus Award is conferred upon a Thornton graduate whose artistic or scholarly accomplishments reflect the ideals…

Read more
Back To Top