skip to Main Content
Emira Svraka Book

Book by Prof. Dr. Emira Švraka

Book by Prof. Dr. Emira Švraka “Cerebral palsy challenges for the future” Achieved Astonishing Results A book “Cerebral palsy challenges for the future” by Prof. Dr. Emira Švraka has achieved an astonishing result. According to…

Read more
Dr Kenan Arnautovic

(VIDEOINTERVJU) Ko je dr. A from Bosnia?

Rođeni Sarajlija, koji je već 24 godine u Americi, za Moju BiH govori o životu, porodici, ponovljenoj specijalizaciji iz neurohirurgije, te kako je od skromne ambicije nastala značajna organizacija ljudi koja okuplja naše intelektualce, umjetnike, naučnike, profesore... Poštovani…

Read more
Back To Top