skip to Main Content
AMS Suplement

AMS Suplement 2023

Od danas je dostupan Zbornik apstrakata prezentovanih na medicinskim simpozijima na 14. Danima BHAAAS-a u Tuzli (2023). Zbornik je objavljen kao dodatak Acta Medica Saliniane, medicinskog časopisa Kliničkog Centra Univerziteta u Tuzli, čiji je glavni…

Read more
BHAAAS Donacija Drugoj Osnovnoj školi - Mobilni Tim

BHAAAS Lends a Hand

Logopedska oprema Mobilnom timu olakšala rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju Veliki broj djece danas se suočava sa određenim poteškoćama u razvoju, a rano otkrivanje i početak rada sa takvom djecom od izuzetne je…

Read more
We Remember Srebrenica 2023

We remember Srebrenica

Na 28. godišnjicu genocida u Srebrenici sjećamo se svih žrtava i porodica koje su izgubile svoje najmilije i želimo da ovaj dan bude podsjetnik na važnost suočavanja s prošlošću kako bismo izgradili bolju budućnost. Pozivamo…

Read more

Happy Independence Day !

Dear BHAAAS members, On behalf of the BHAAAS Board of Directors, I would like to wish you all a very happy 4th of July, the Independence Day! Amer Smajkić BHAAAS President

Read more
Back To Top