skip to Main Content
Bračni Par Tanović Iz SAD-a Dobitnici Nagrade DOBRO Za Filantropiju

Fondacija Mozaik je objavila imena dobitnica i dobitnika ovogodišnje nagrade DOBRO za filantropiju. Na ovogodišnji poziv za nominacije za nagradu pristiglo je ukupno 196 prijava, od kojih je 169 bilo u skladu sa tehničkim kriterijima nagrade, a nakon procesa prihvatanja nominacija u izbor komisije ušle su ukupno 63 nominacije u tri osnovne kategorije i tri potkategorije nagrade.

Ove godine, prvi put je dodijeljena nagrada DOBRO za filantropiju pripadnicima iseljeništva (dijaspore) iz Bosne i Hercegovine. Nagrada je dodijeljena Mahiri i Semiru Tanoviću, bračnom paru porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji dugi niz godina podržava brojne filantropske aktivnosti u našoj zemlji iz Sjedinjenih Američkih Država.

Dr. Mahira Tanović je specijalista plastične hirurgije, vlasnica privatne prakse u New Yorku i profesorica na Hofstra Univerzitetu. Trenutno je i predsjednica Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS), najveće organizacije akademskog iseljeništva iz BiH. Dr. Tanović redovno na volonterskoj osnovi obavlja operacije u Mostaru na pacijentima za čije je liječenje potrebna njena vrsta hirurškog profila, kao i pacijentima koji su finansijski ugroženi, te pruža obuku specijalizantima hirurgije u BiH.

Semir Tanović je poslovni čovjek, radi na jednoj od rukovodećih pozicija u Fondaciji Rockefeller u New Yorku (Managing Director of Operations). Fondacija u kojoj je Tanović zaposlen obezbjeđuje svakoj organizaciji koja primi donaciju bračnog para Tanović  trostruki “match” tj. iznos tri puta veći u odnosu na njihovu donaciju. U slobodno vrijeme, Tanović pomaže pripadnicima iseljeništva iz BiH u SAD-u, kao i drugima sa prostora bivše Jugoslavije, u pronalasku zaposlenja i unapređenju karijere. Također je vrlo aktivan u radu BHAAAS-a.

Bračni par Tanović novčanim donacijama i volonterskim radom pomaže sljedeće organizacije u BiH i iseljeništvu iz BiH: BHAAAS, Bosana Foundation (organizacija koja stipendira djecu i studente u BiH), EDUS (organizacija koja se bavi radom sa djecom s posebnim potrebama u BiH), Naša djeca (Dječiji dom Mostar), Bosnian Film Festival u New Yorku, Bosnia Futures Foudation i druge organizacije.

Nagrada DOBRO za ovo dvoje istaknutih članova Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS) je ujedno i priznanje ovoj organizaciji za njihov ogroman doprinos razvoju BiH kroz prenos znanja, doprinos razvoju medicine u BiH putem vlastitog angažmana i volonterski rad članova BHAAAS-a u medicinskim ustanovama u BiH, donacije medicinske i druge opreme, organizaciju studijskih posjeta klinikama u SAD-u za specijaliste iz BiH, mentorstvo studentima doktorskih studija iz BiH, organizaciju naučnih skupova u BiH, lične donacije i druge doprinose razvoju BiH.

Inicijativu da se kategorija iseljeništva uključi u dodjelu nagrade DOBRO za filantropiju Fondacije Mozaik pokrenulo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u skladu sa dokumentom “Politika o saradnji sa iseljeništvom”, usvojenim od strane Vijeća ministara BiH 2017. godine u kome je predviđena mjera dodjela nagrada i priznanja iseljeništvu za njihove različite doprinose razvoju BiH.

Dobitnike nagrade DOBRO u svim kategorijama možete pogledati ovdje.

(https://mojabih.oslobodjenje.ba/)

Back To Top