skip to Main Content

IZVRŠNI ODBOR

Amer Smajkić
Predsjednik,
Chicago, IL

Ismar Volić
Prethodni predsjednik
Boston, MA

Eldina Vajzović Nizamić
Naredni predsjednik,
Seattle, WA

Amra Kanlić
Tajnik i Blagajnik
Phoenix, AZ

SAVJETODAVNI ČLANOVI

Semir Tanovic
Savjetnik za razvoj i nevladine organizacije
Glendale, NY

Djenita Pasic
Savjetnik za pravna pitanja
Louisville, KY

ČLANOVI OPĆEG ODBORA

Gordan Srkalović (2021-2023)
Lansing, MI

Adnan Begović (2021-2023)
Rancho Santa Fe, CA.

Nina Jovanović (2021-2024)
Sarajevo, BiH

Branka Kopecki (2021-2024)
Quebec, Canada

Samir Avdaković (2020-2023)
Sarajevo, BiH

Azra Sadiković (2022 – 2025)
Chicago, IL

Tijana Tufek-Memišević (2022 – 2025)
Chicago, IL

Zlatan Akšamija (2022 – 2025)
Amherst, MA

SAVJETODAVNO VIJEĆE

Mirsad Hadžikadić
Eldin Karaiković
Aleksandar Saša Hemon
Kenan Arnautović
Djenita Pašić
Andi Arnautović
Gordan Srkalović
Esad Boškailo
Azra Terzich
Dušica Babović Vuksanović
Nirvana Pištoljević
Emir Festić
Mahira Tanović
Ismar Volić

ČLANOVI ODBORA U PRIJELAZU NA OPĆI

Maja Arslanagić-Kalajdžić (2022-23)
Sarajevo, BiH

Ljiljana Djukanović (2022-23)
Lisbon, Portugal

Ermina Iljazović (2022-23)
Tuzla, BiH

Slobodan Radosavljević (2022-23)
Quebec, Canada

Naida Ademović (2022-23)
Sarajevo BiH

Back To Top