skip to Main Content

BHAAAS ODJELI I VODITELJI ODJELA

Medicina i zdravstvo – Adnan Begović (med@bhaaas.org)

Tehničke i prirodne nauke – Zlatan Akšamija (tns@bhaaas.org)

Misija

Humanities, Arts and Social Sciences (HARTS) kroz prezentaciju i promociju umjetničkih projekata i teoretskih saznanja koji su rezultat rada njenih članova u Bosni i Hercegovini i širom svijeta, ima za cilj doprinos razvoju interdisciplinarnih istraživanja koja podrazumijevaju  ispreplitanje umjetnosti i drugih humanističkih disciplina.

U skladu sa osnovnim postulatom naše misije, otvoreni smo za sve vrste interakcija između umjetnosti, filozofije, sociologije, antropologije, religije i svih drugih humanističkih disciplina koje, na direktan ili indirektan način, za objekt svojih  istraživanja imaju čovjeka i njegovu iskonsku potrebu za stvaranjem. Otvoreni smo za suradnju sa svim umjetnicima i teoretičarima umjetnosti kao i kulturnim i akademskim institucijama u Bosni i Hercegovini, zemljama regije i na međunarodnom planu, koji su kao akteri kulturnih zbivanja spremni podijeliti iskustvo kroz interdisciplinarnu saradnju i razmjenu. Za clanove primamo umjetnike i humaniste koji podrzavaju ova nacela i angazovano i empaticno stvaraju viziju emancipovanog drustva, van nacionalno-geografskih stega. Smatramo da takvo društvo kroz umjetnost i humanizam širokogrudo i samokritično širi svijest i spozanju o sebi i daje ekspresiji za pravo da svakidašnjicu savremenog bića učini osvještenijom, plemenitijom i slobodnijom.

U okviru aktivnosti kao sto su izložbe, muzički, filmski i teatarski događaji, publikacije, konferencije, diskusije, itd., Humanities and the Arts (HARTS) posvećuje se izučavanjima i prakticiranjima suvremenog stvaralaštva, i njegovim tradicionalnim, tehnološkim i hibridnim formama koje podrazumijevaju produkciju i intelektualne preokupacije. Uspostavljajući mostove između teoretskih i umjetničkih projekata, različitih disciplina i kreatora koji su se formirali u okviru bosansko-hercegovačkog kulturnog i jezičnog naslijeđa ali i izvan zemlje, Humanities and the Arts (HARTS) doprinosi poimanju stvaralaštva kao specifične forme unapređenja znanja.

Misija nasih članova podrazumijeva i učešće u formaciji novih generacija stvaraoca kao i novih edukativnih programa. Taj rad prati tendencije i širi spektar problematika u humanističkim disciplinama i umjetnosti, refleksivnim i ekspresivnim iskustvima, kao i u saznanjima koja su od neprocjenjivog značaja za formiranje riznice duhovnog, materijalnog i kulturnog bogatstva i održanja identiteta Bosne i Hercegovine.

Umjetnici BHAAAS-a radili su do sada sa svim važnijim institucijama u BiH i svijetu.

Od BiH institucija izdvajamo:

 • Narodno pozorište Sarajevo
 • Festival Sarajevska Zima
 • Balet Narodnog pozorišta Sarajevo
 • Muzička Akademija Sarajevo
 • Gradska Vijećnica Sarajevo
 • Kamerni Teatar Sarajevo
 • Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine
 • Sarajevska Filharmonija
 • Muzički Centar Pavarotti Mostar
 • Muzej književnosti
 • Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine

Kriteriji za prijem u članstvo

Kriteriji za prijem u članstvo BHAAAS odjela za društvene nauke i umjetnost

 1. Kvalitet, obim i značaj javno predstavljenih umjetničkih djela i naučno-istraživačkih radova: izložbe, koncerti, publikacije, naučne i umjetničke komunikacije,  kao i sve ostale aktivnosti koje odgovaraju zahtjevima discipline i interdisciplinarnih autorskih formi.
 2. Originalnost istraživačko-kreativnog postupka i važnost za disciplinu,  za kulturno-akademsku sredinu u kojoj autor neposredno djeluje i za generalni doprinos unapređenju stvaralaštva, znanja i inovacije na praktičnom i teoretskom planu.
 3. Priznatost na nacionalnom i internacionalnom planu: nagrade, priznanja, titule, počasna i profesionalna zvanja, gostovanja i obim aktivnog učešća u žirijima,  djelovanju naučnih i umjetničkih institucija, kulturnih organizama, komiteta, profesionalnih tijela i organizacija kao i državnih ustanova koje imaju uticaj na unapređenje i valorizaciju stvaralačkog rada, razvoj naučnih i kulturnih aktivnosti  i događaja u skladu sa etičkim vrijednostima i normama koje doprinose humanizaciji društva i oplemenjivanju čovjeka.
 4. Doprinos formaciji i razvoju umjetničkog i istraživačkog podmlatka, doprinos prenošenju znanja i formiranju novih kadrova, edukativnih programa, oblasti, disciplina i institucija u okviru profesionalnih, ličnih i humanitarnih aktivnosti kandidata.
 5. Spremnost na doprinos radu BHAAAS-a, ne samo na nivou umjetnosti i društvenih nauka već i u krovnim procesima organizacije, a u skladu sa dužinom staža u organizaciji, interesima i profesionalnim kompetencijama.
Back To Top