skip to Main Content
BHAAAS Lends A Hand

Logopedska oprema Mobilnom timu olakšala rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju

Veliki broj djece danas se suočava sa određenim poteškoćama u razvoju, a rano otkrivanje i početak rada sa takvom djecom od izuzetne je važnosti. Osim roditelja, u napretku djece sa poteškoćama u razvoju veliku ulogu ima i škola.

Upravo to je ono što već nekoliko godina radi Mobilni stručni tim za podršku inkluzivnom obrazovanju, koji djeluje u nekoliko škola na području Kantona Sarajevo. Ovi timovi su sastavljeni od stručnjaka iz različitih oblasti koji prate i procjenjuju potrebe djece sa poteškoćama, te im pružaju individualnu ili grupnu podršku u saradnji sa nastavnicima i roditeljima.

Zbog velikog broja učenika sa artikulacijskim poteškoćama, timu Druge osnovne škole u Hrasnici bili su potrebni logopedski aparat Vibrofon i logopedske sonde, a zahvaljujući članovima Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauke (BHAAAS) i drugima koji su se odazvali na BHAAAS-ovu donatorsku akciju, aparati su nedavno dostavljeni ovoj školi i stručnjaci su već počeli da rade sa njima.

Amela Mujkić, logoped u Mobilnom timu, istakla je

„Ova donacija je od velikog značaja za učenike sa govorno-jezičkim poteškoćama. Naime, aparat Vibrofon i logopedske sonde su logopedska oprema koja se može lako transportovati iz jedne u drugu školu tako da donacija ima višestruku važnost jer će služiti za rad sa učenicima u četiri ustanove na području općine Ilidža. Govorno-jezičke, tačnije artikulacijske, teškoće su često prisutan poremećaj kod učenika. Posjedovanjem logopedskih sondi i Vibrofona, sami proces korekcije glasova kod djece bi trebao biti uspješniji i brži“, kazala je Mujkić.

Donatorska akcija BHAAAS-a okupila je članove i prijatelje organizacije oko ovog cilja i novcem koji su donirali kupljeni su Vibrofon i logopedska sonda koji će Mobilnom stručnom timu olakšati rad sa djecom. Predstavnici BHAAAS-a razgovarali su sa stručnjacima iz Mobilnog tima i o potrebi za organizacijom radionica na temu inkluzije i mogućnostima međunarodne saradnje na ovom polju, kao i o potrebi za podizanjem svijesti o ovoj značajnoj temi.

Back To Top