skip to Main Content
BHAAAS BILTEN – Januar – August 2020.

Poštovani članovi,

pred vama je prvi broj redizajniranog Biltena koji od sada planiramo redovno izdavati.

Period iza nas obilježila su mnogobrojna dešavanja. Realizovali smo uspješne projekte, ali i po prvi put u 12 godina došlo je do odgađanja “Dana BHAAAS-a u BiH”.
Naime, s obzirom na vanrednu situaciju nastalu zbog pandemije korona virusa, Upravni odbor donio je odluku da se konferencija „12. Dani BHAAAS u BiH“ koja je trebalo da se održi od 25. do 28. juna u Mostaru odgodi za narednu godinu. Novi datum održavanja konferencije je od 24. do 27. juna 2021. godine, dok će mjesto održavanja ostati Mostar, kako je i prvobitno planirano.

Pandemija korona virusa u mnogome je promijenila način života i rada za sve nas. Stoga sam izuzetno ponosna na sve kolege iz BHAAAS-a koji su u vrijeme vanredne situacije dali svoj nesebični doprinos društvu, strukovnoj zajednici, našim zemljacima u BiH i naravno BHAAAS-u. U BiH veliku pažnju javnosti privukao je projekat telekonsultacija gdje su naše kolege doktori održali niz telekonsultacija sa svojim kolegama iz cijele BiH i regije. Također bih spomenula i projekat “60 sekundi o koroni“ koji je izuzetno dobro prihvaćen od strane medija i cjelokupne bh. javnosti.

Naravno tu su i drugi projekti o kojima ćemo pisati u ovom Biltenu, a koji su uveliko doprinijeli da BHAAAS bude prepoznat kao institucija koja unaprijeđuje nauku i kulturu kako u našoj dijaspori tako i u BiH.

S poštovanjem
Dr. Mahira Tanović

BHAAAS BILTEN

BHAAAS Bilten 1-

Back To Top