skip to Main Content
Avdaković: Jaka Veza Među Bh. Naučnicima

Posebno smo ponosni da svake godine sve veći broj studenata tehničkih fakulteta posjećuje naše konferencije.

Intervju – portal Beta.ba

SARAJEVO – Misija Bosanskohercegovačko – američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS) je unapređenje  i razvoj umjetnosti i nauke bh. dijaspore u Americi i Kanadi. Ciljevi Akademije su uspostavljanje veza između bh. naučnika, umjetnika i stručnjaka u Sjevernoj Americi i gradnja mostova saradnje sa domovinom. Akademija promovira duh intelektualne raznolikosti i slobodnu razmjenu ideja među dijasporom, s uvjerenjem da je znanje djeljivo bogatstvo. Bosanskohercegovačko – američka akademija umjetnosti i nauka (BHAAAS)  koja je osnovana u SAD-u 2007. godine, organizovana je kroz nekoliko sekcija. Razgovaramo sa voditeljem Tehničke sekcije prof. dr. Samirom Avdakovićem, profesorom na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu i osnivačem i vlasnikom kompanije Advanced Technology and Systems.

BETA: Kako vidite aktivnosti Tehničke sekcije BHAAAS i koliko je intenzivna saradnja naučnika iz bh. dijaspore sa naučnicima i stručnjacima iz BiH?

AVDAKOVIĆ: Od samog osnivanja 2008. godine, Tehnička sekcija BHAAAS je imala značajne aktivnosti svake godine, a posebno kroz godišnje konferencije Dani BHAAAS u BiH. Na ovim konferencijama stučnjaci iz SAD i Kanade kroz različite aktivnosti na univerzitetima, konferencijama ili drugim skupovima uspostavljaju saradnju, drže predavanja, učestvuju u edukaciji i različitim projektima. U proteklim godinama održano je na stotine ili hiljade predavanja, sastanaka i drugih aktivnosti, kojima se između ostalog, u različitim oblastima uspostavljala saradnja između naučnika iz bh. dijaspore sa naučnicima i stručnjacima iz BiH. Posljednjih godina ovim aktivnostima pridružio se i veliki broj naučnika iz evropskih zemalja, Australije, kao i veliki broj studenata tehničkih fakulteta u BiH. Uspostavljanje jakih veza između bh. naučnika u Sjevernoj Americi sa naučnicima u domovini je jedan od naših osnovnih zadataka, a aktivnosti koje se rade u okviru Tehničke sekcije BHAAAS upravo su fokusirane na ove ciljeve.

BETA: Veliki broj ljudi uključen je u organizacije vaših konferencija. Šta je rezultat tih aktivnosti?

AVDAKOVIĆ: U okviru Tehničke sekcije BHAAAS djeluje veliki broj vrhunskih stručnjaka iz različitih naučnih oblasti. Fokusirani smo na organizacije konferencija iz oblasti tehničkih nauka koje uglavnom pokrivaju oblasti napradnih elektroenergetskih sistema, Informacionih i komunikacionih tehnologija, modeliranja, građevine, mašinstva, kompjuterskih nauka, mehatronike i robotike. Od naredne godine proširit ćemo aktivnosti i na oblasti geodezije i geoinformatike. Rezultat ovih aktivnosti veće pet godina su publikacije u prestižnoj izdavačkoj kući Springer, a radovi objavljeni u ovim izdanjima indeksirani su u ISI Proceedings, SCOPUS, Google ScholarandSpringerlink. Trenutno je u printanju peto izdanje Advanced Technologies, Systems, andApplications. U posljednjih pet godina objavljeno preko 250 naučnih radova u BHAAAS izdanjima, sa preko 130.000 download-a, što predstavlja značajan uspjeh svih nas.

BETA: Kakva je saradnja sa institucijama i društvima u BiH?

AVDAKOVIĆ: Tehnička sekcija BHAAAS ima odličnu saradnju sa kolegama sa skoro svih tehničkih fakulteta u BiH. Veliki broj profesora sa ovih fakulteta intenzivno sarađuje sa BHAAAS i učestvuje u organizaciji ili učestvuju na konferencijama koje BHAAAS organizuje. Posebno smo ponosni da svake godine sve veći broj studenata tehničkih fakulteta posjećuje naše konferencije, a neki od njih prezentuju svoja istraživanja i stiču prva iskustva na konferencijama. Posebnu pažnju posvećujemo saradnji sa strukovnim udruženjima i ona je zaista na visokom nivou. Istakao bih višegodišnju veoma uspješnu saradnju sa Društvom za razvoj, promociju i primjene naprednih tehnologija i Bosanskohercegovačkim komitetom CIGRE. Pored odlične saradnje u organizaciji konferencija, ove godine ćemo zajedno sa žurnalom B&H Electrical Engineering, koji je u okviru CIGRE, imati posebno izdanje pod nazivom SpecialIssue on Computational, Numerical, and Mathematical Methods in Electrical Engineering kojeg editujemo kolega prof. dr.  Ismar Volić i ja.

BETA: Svoje aktivnosti fokusirate i na organizaciju različiti tematskih skupova ili okruglih stolova. Koje trenutno aktivnosti vodite na ovom polju?

AVDAKOVIĆ: Ove aktivnosti smatramo veoma važnim. Uključivanjem naših ljudi iz razvjenih i uređenih zemalja u tematske razgovore donosi nove perspektive, a može ubrzati i procese tranzicije u našoj zemlji. U ove aktivnosti uključen je veliki broj ljudi iz BHAAAS fokusiranih na različite društvene teme. Podsjetio bih da su upravo ljudi iz BHAAAS prije nekoliko godina insistirali na PISA testiranju kako bi dobili pravu sliku našeg obrazovanja. I danas se fokusiramo na teme obrazovanja u BiH koje smatramo najvažnijim za razvoj Bosne i Hercegovine. Ove godine morali smo zbog pandemije prolongirati održavanje nekoliko okruglih stolova koje smo organizovali, a odnosili su se na teme popitBH obrazovanje za ekonomiju 21. vijeka i Uloga bh. dijaspore u unapređenju kvaliteta naučno – istraživačkog rada u Bosni i Hercegovini.  U organizaciji i učešću na ovim skupovima unaprijed se želim zahvaliti velikom broju naučnika iz dijapore i BiH, predstavnicima bh. vlasti, kao i međunarodnim institucijama Save the children i USAID koji daju nesebičnu podršku održavanju ovakvih skupova.

BETA: Šta su planovi za buduće aktivnosti?

AVDAKOVIĆ: 12. Dane BHAAAS u BiH smo morali prolongirati za 2021. godinu. Međutim, bez obzira na ovo, zbog višegodišnje odlične saradnje sa izdavačkom kućom Springer predložili su nam publikovanje posebnog naučnog izdanja, koje je trenutno u fazi printanja.  Mi ovih dana krećemo u intenzivniju pripremu naših konferencija planiranih za 12. Dane BHAAAS u BiH, Mostar 2021. godine. U okviru Tehničke sekcije planirano je devet internacionalnih simpozija, a svi prihvaćeni radovi će ponovo biti publikovani u Springeru pod nazivom Advanced Technologies, Systems, and Applications VI – IAT 2021.

(http://www.beta.ba/)

Back To Top