skip to Main Content
7. Međunarodni Simpozij Neurohirurgije

Spinalna angiografija prvi put urađena u BiH

Prezentacija Rhoton 3D neuroanatomije mozga prvi put u Evropi održana na KCUS-u. Na Klinici za neurohirurgiju je obavljeno i nekoliko operativnih zahvata na mozgu, kao i endovaskularnih procedura, te prvi put u ovom klinickom centru i spinalna angiografija uz superviziju američkih ljekara.

Članak objavljen u sedmičnom magazinu “Nedjelja”

Back To Top