skip to Main Content

Jedanaesti “Dani Bosansko-Hercegovačko-Američke Akademije Nauka i Umjetnosti (BHAAAS) u BiH” će se održati u Sarajevu, od 20. juna do 23. juna 2019 godine. Rana registracija je otvorena do 31. 05. 2019.

“Dani BHAAAS” predstavljaju jedinstven skup u BiH i regiji i pružaju idealnu priliku za povezivanje eksperata iz SAD (i šire) sa domaćim stručnjacima, kao i razmjenu znanja i iskustava. “Dani BHAAAS” su se tokom godina etablirali kao najveći naučno-umjetnički skup u regiji zapadnog Balkana.

Back To Top