skip to Main Content
Svjetlana Bukvich: Želim Da Vidim BiH U Svjetlu Koje Joj Pripada

U okviru nedavno održanih ”11.Dana Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti u BiH” kulturni dio manifestacije je vodila kompozitorica bosanskohercegovačkog porijekla Svjetlana Bukvich, rođena Sarajka, sa trenutnim mjestom stanovanja i rada u New Yorku. Svjetlana je u Narodnom pozorištu Sarajevo održala koncert sa Sarajevskom filharmonijom, a dva dana ranije imala je solo multimedijalni koncert sa sarajevskim muzičarima u Vijećnici. Svjetlana je voditeljica Umjetničke sekcije BHAAAS-a.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u okviru svojih nadležnosti za iseljeništvo, podržava prenos znanja iz dijaspore u BiH uključujući i manifestaciju Dani BHAAAS-a u BiH i kulturnu saradnju između dijaspore i BiH pa je upriličen susret sa Svjetlanom tokom koga se razgovaralo o njenom angažmanu u BHAAAS, postojećoj saradnji sa BiH i mogućnostima doprinosa dijaspore razvoju kulture u BiH.

U razgovoru sa predstavnicima Ministarstva, Svjetlana je potvrdila da je BHAAAS  dobra  platforma za saradnju u različitim oblastima između akademske dijaspore i umjetnika bosanskohercegovačkog porijekla u Americi sa BiH. Cilj umjetnika angažovanih u ovoj najvećoj akademskoj organizaciji dijaspore je da rade sa lokalnim talentima kojih, prema Svjetlaninim riječima, u BiH ima jako puno, ali nažalost, nemaju dovoljno međunarodne reputacije u čemu im priznati umjetnici iz dijaspore mogu pomoći. Dijaspora iz BiH je mlada, ali već dovoljno etablirana pa bi njeno međusobno uvezivanje i uvezivanje sa BiH pomoglo promociji BiH i njenom daljem razvoju. BiH ima dobre resurse, ali nije predstavljena u svijetu a mogla bi postati prepoznatljiva kulturna sila.

Svjetlana želi pomoći razvoju kulture u BiH i uz primjenu savremenih tehnologija u muzici. Kaže da možemo predstavljati našu tradicionalnu kulturu, ali potrebno je i stvarati novu kulturu, spajati staro sa novim iz čega može nastati jedinstven umjetnički izraz koji niko drugi u svijetu nema. Svjetlana koristi savremene tehnologije u stvaranju zvuka, uključujući i trodimenzionalni zvuk, koji se doživljava cijelim tijelom. I naša tradicionalna muzika može se osavremeniti trodimenzionalnim zvukom i promišljenim audiovizuelnim izrazom. Spoj svjetskih procesa u muzici i naša tradicionalna kultura, uz talente i iskustva koja imamo, može rezultirati jedinstvenim kulturnim proizvodom koji može doprijeti i do Amerike. U BiH trenutno postoji vakum, ne stvara se nova muzika, i tu smo u tranziciji. Uz to, BiH je malo tržište, što otežava stvari. Doprinos razvoju kulture u BiH mogu dati i svjetski priznati umjetnici u dijaspori, uz podršku lokalnih talenata i stvaranje nove muzike. Ono što Svjetlanu zanima je da bude korisna i da vidi BiH u svjetlu koje joj pripada.

Svjetlana dolazi svake godine u Sarajevo, gdje, kako kaže, napuni baterije. Iz BiH ode sa vrstom energije koju u Americi ne može steći. Upravo ta kombinacija energije – ovdašnje i tamošnje, kao i kombinacija starog i novog je prilika za razvoj kulture. Unazad nekoliko godina uspostavila je i profesionalne kontakte sa kulturnim radnicima i ustanovama u BiH, naročito sa baletom Narodnog pozorišta Sarajevo. U Sarajevo je dovodila i američke koreografe i umjetnike plesače pa je ta saradnja nastavljena.

Svjetlana je diplomirala na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu na odsjeku za muzikologiju kod profesora Zije Kučukalića, a zatim i na odsjeku za kompoziciju kod profesora Josipa Magdića. Sa nepunih dvadeset godina napisala je svoju prvu simfoniju, a ubrzo zatim njeni interesi su se proširili na sintezu zvuka, programiranje, mikrotonalnost, avangardni performans i video umjetnost. Magistrirala je multimedijalnu umjetnost na Rensselaer Polytechnic Institute u Njujorku.

Kopmonuje koncertnu muziku, muziku za savremeni pokret, pozorište i film, a danas se smatra jenom od 25 najistaknutijih žena kompozitorki u Americi. Bilježi brojne nastupe, kako po Americi, tako i širom svijeta.

Godine 2013. New York fondacija za umjetnost dodijelila joj je prestižnu NYFA Fellowship in Music/Sound. Njen solo album EVOLUTION je izvrsno primljen od strane kritičara. Svjetlana je jedna od autorica u knjizi Perspektive u muzičkoj produkciji. Trenutno je profesorica na City University of New York, dok je prethodno predavala na Pratt institutu i New York univerzitetu. Predvodila je gostovanja mnogih američkih umjetnika u Sarajevu i Mostaru, a posebno je sretna što može doprinijeti kroz Bosanskohercegovačko-američku akademiju nauka i umjetnosti.

Svjetlaninu muziku možete poslušati na: http://www.svjetlanamusic.com.

Bukvich National Theater Sarajevo

(https://dijaspora.mhrr.gov.ba/)

Back To Top