skip to Main Content
Susreti Nauke I Kulture Kroz Promociju Razmjene Ideja

Bosanskohercegovački komitet/ogranak Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (BH K/O CIGRÉ) biće aktivan sudionik ovih događanja

Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i nauka svoju ovogodišnju aktivnost Deseti dani BHAAAS-a u BiH od 21. do 24. juna osmislila je kroz niz događaja u kojima će se preplitati nauka i kultura, kako bi promovisanje duha intelektualne raznolikosti i slobodnu razmjenu ideja među BH dijasporom i Bosnom i Hercegovinom oplemenila novim bogatstvima znanja i umjetničkim doživljajima. Dani nauke odvijaće se na Jahorini u okviru 26 simpozija iz oblasti medicine, društvenih i tehničkih nauka i uz, kako se očekuje, učešće oko 1.000 naučnika, stručnjaka, istraživača i studenata. Noći ispunjene kulturno-umjetničkim događajima (koncerti, pozorišne predstave, izložbe, susreti sa stvaraocima…) uz nastup domaćih i stranih izvođača biće upriličene u koncertnim dvoranama, na pozorišnim scenama, u galerijama Sarajeva i na Jahorini u prostoru hotela Termag.

Predstavljanje monografije

Bosanskohercegovački komitet/ogranak Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (BH K/O CIGRÉ) biće aktivan sudionik ovih događanja. Ova strukovna organizacija je sa rečenom akademijom prošle godine uspostavila partnerstvo, što je rezultiralo organizacijom tri simpozija i publikovanjem naučnih radova u izdanju prestižne izdavačke kuće Springer. Ove godine, prema najavi Edhema Bičakčića, predsjednika BH komiteta/ogranka CIGRÉ, oni će biti suorganizator četiri međunarodna simpozija iz oblasti tehničkih nauka; Simpozij o naprednim elektroenergetskim sistemima, Simpozij o kvalitetu električne energije, Simpozij o standardizaciji i implementaciji standarda, te Simpozij o modeliranju i simulacijama u inženjerstvu. Planirana su i dva okrugla stola o naprednim tehnikama obrade i analize signala u elektroenergetskim sistemima i automatskoj regulaciji napona u savremenim elektroenergetskim sistemima.

Dani BHAAAS će za bosanskohercegovačke energetičare biti i prilika da prezentiraju dosadašnje aktivnosti i buduće planove, predstave sadržaj monografije o 25 godina rada BH komiteta/ogranka CIGRE, te ideje o formiranju tehničkog muzeja u Sarajevu. Dogovoreno je i ozvaničeno da dr. Nirvana Pištoljević, predsjednica Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka, i Edhem Bičakčić, predsjednik BH nacionalnog komiteta/ogranka CIGRÉ, potpišu protokol o dugoročnoj saradnji, s posebnim fokusom na saradnju stručnjaka i naučnika iz SAD-a i BiH. U njemu će, između ostalog, biti potvrđena i podrška izgradnji Tehničkog muzeja u centru Sarajevu.

U očekivanju ovih značajnih događaja u Bosanskohercegovačko-američkoj akademiji umjetnosti i nauke kao i u Bosanskohercegovačkom komitetu/ogranku CIGRE sa zadovoljstvom ističu da pozitivno djelovanje njihove saradnje privlači pažnju javnosti kako u SAD-u tako i u BiH.

Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i nauka je neprofitna, nevladina, nepristrasna, multietnička i multikulturalna organizacija čiji su isključivi ciljevi obrazovne, naučne i humanitarne aktivnosti. Osnovana je u Charlotteu, SAD, 3. novembra 2007. godine. Misija Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka je unapređenje i razvoj umjetnosti i nauke bosanskohercegovačke dijaspore u Americi i Kanadi, te uspostavljanje veza između bh. naučnika, umjetnika i stručnjaka iz Sjeverne Amerike i BiH i gradnja mostova saradnje sa domovinom. Akademija promovira duh intelektualne raznolikosti i slobodnu razmjenu ideja među dijasporom i naučnom zajednicom iz BiH, s uvjerenjem da je znanje djeljivo bogatstvo. Svake godine u jednom od gradova u Bosni i Hercegovini organizuju se Dani BHAAAS, dok se godišnje skupštine Akademije održavaju u SAD-u.

Vraćanje značaja publikaciji

Za Bosanskohercegovački komitet/ogranak Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRÉ važnim smatraju da je njihov predsjednik Edhem Bičakčić postao član Administrativnog vijeća CIGRÉ Paris. U posljednje dvije godine aktivirano je djelovanje BH K/O CIGRÉ u regionalnom komitetu CIGRÉ za jugoistočnu Evropu (SEERC), ali i uspostavljena saradnja sa nacionalnim komitetima susjednih država. Uspješno je održano 13. Savjetovanje BH K/O CIGRÉ na kojem su usvojeni zaključci vezani za rad BH K/O CIGRÉ i stanje elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini. U prethodnom periodu organizovano je nekoliko okruglih stolova koji su razmatrali problematiku iz područja interesa elektroenergetičara Bosne i Hercegovine. Pored toga, pod okriljem BH K/O CIGRÉ formiran je Bosanskohercegovački komitet/ogranak CIRED – BH K/O CIRED, kao vodeća profesionalna organizacija u Bosni i Hercegovini, koja se bavi stručnim i naučnim problemima u oblasti distribucije električne energije. Stručnom časopisu Bosanskohercegovačka elektrotehnika se postepeno počinje vraćati značaj koji mu je bio izvorno dodijeljen, prije svega kroz kvalitet i kvantitet objavljenih radova i objavljivanje radova na engleskom jeziku, u skladu s najvišim naučnim, stručnim i tehničkim standardima.

(https://www.oslobodjenje.ba)

Back To Top