skip to Main Content
Promocija Interaktivnog Portala Za Dijasporu Iz BiH

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice uz finansijsku podršku Vlade Švicarske danas je pokrenulo prvi interaktivni portal za dijasporu iz Bosne i Hercegovine www.dijaspora.mhrr.gov.ba

“Primarni cilj ovog portala nije samo puko objavljivanje informacija nego stvaranje platforme za dvosmjernu komunikaciju između BiH i njenog iseljeništva”, kazala je ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac na današnjoj promociji portala.

Pored vijesti, dokumenata i projekata od interesa za bh. dijasporu na portalu će, kako kaže, biti objavljivani javni pozivi, poslovne prilike, ali će biti i data prilika iseljeništvu da učestvuje u kreiranju javnih politika u nadležnosti Ministarstva i drugih institucija.

Na portalu je dostupan objedinjeni adresar institucija u BiH, kao i svih bh. diplomatsko- konzularnih predstavništava u svijetu.

Za dijasporu od posebnog značaja je, kako je istakla predsjednica Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti Nirvana Pištoljević, što se na portalu nudi mogućnost da na jednom mjestu budu dostupni svi zakoni koji se moraju ispoštovati pri recimo registraciji firme u BiH.

Većina iseljenika, pojašnjava, ne razumije ili se teško snalazi u veoma komplikovanoj administraciji, te je svaki sadržaj ovog portala od izuzetne vrijednosti.

Ambasadorica Švicarske u Bosni i Hercegovini Andrea Rauber Saxer pozvala je građane BiH koji žive u njoj i van nje da aktivno koriste ovaj portal i podijele svoje ideje i ekspertizu u određenoj stručnoj oblasti.

“Bh. dijaspora predstavlja izvor i bogatstvo informacija, vještina i vrijednosti koje mogu biti od koristi njihovoj domovini. U Švicarskoj živi 60.000 ljudi koje vode porijeklom iz BiH. Mnogi od njih su već zainteresirani da podrže svoju domovinu”, ukazala je švicarska ambasadorica u BiH.

Portal je kreiran u okviru projekta “Dijaspora za razvoj”, koji je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH.

Back To Top