skip to Main Content
Poziv Za Apstrakte Za Medicinske Simpozijume

Bosansko-Hercegovačko Američka Akademija Nauka i Umjetnosti (BHAAAS) najavljuje 11. Dane BHAAAS u BiH, koji će se održati u Novotel Hotelu Bristol u Sarajevu, od 20. do 23. juna 2019. godine.

Poziv za apstrakte za medicinske simpozijume

Medicinska sekcija planira održati slijedeċe medicinske simpozijume u okviru 11. dana BHAAAS u BiH:

  • Dojka
  • Porodična medicina
  • Opšta hirurgija
  • Intenzivna medicina
  • Neurohirurgija
  • Onkologija i patologija
  • Ortopedija
  • Plastična hirurgija
  • Psihijatrija

Pročitaj više – Poziv Medicinska sekcija

 

Dani BiH Sarajevo

Back To Top