skip to Main Content
Poziv / Call For Abstract

Bosanskohercegovačko – Američka Akademija umjetnosti i nauka (BHAAAS) poziva sve članove akademske zajednice, naučnike, istraživače, studente, pisce i umjetnike da predstave svoje radove na 10. (desetim) Danima BHAAAS-a, koji se ove godine održavaju od 21. do 24. juna na Jahorini, Hotel Termag.

Dani Akademije pružaju izvanrednu priliku renomiranim, ali i još neafirmiranim, članovima akademske zajednice da se međusobno upoznaju i pokrenu nove inicijative. Ovo je također prilika za polaznike postdiplomskih i postdoktorskih studija da steknu nove kontakte i uspostave mrežu sa kolegama iz svojih i srodnih struka. Na ovoj najvećoj naučnoj konferenciji na Balkanu na Jahorini bit će zastupljene akademske oblasti poput medicine, tehničkih nauka, prirodnih nauka, društvenih i humanističkih nauka, umjetnosti i kulture.

Pozivamo Vas da temu za svoj apstrakt prijavite do 10. aprila, rok za podnošenje kompletnih radova za tehničke simpozijume je 31. mart 2018. godine.

Back To Top